Ένωση Ελλήνων Φυσικών: Παρέμβαση για την διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής της Α Λυκείου

Ανοικτή επιστολή στη Υπουργό Παιδείας με προτάσεις σχετικά με τη διδασκαλία της Φυσικής στην Α΄ Λυκείου έδωσε στη δημοσιότητα η Επιτροπή Παιδείας της ΕΕΦ

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Ακούμε διαρκώς για το νέο σχολείο από τον Σεπτέμβριο, στο οποίο εισάγονται πολλές αλλαγές.

Παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια ένα σημαντικό ποσοστό των μαθητών/τριών να έχουν επίδοση κάτω του δέκα στο μάθημα της Φυσικής και μια φθίνουσα πορεία, η οποία έχει επιβεβαιωθεί στην αξιολόγηση PISA. Θα πρέπει στην ελληνική εκδοχή της αξιολόγησης τύπου PISA να συμπεριληφθεί και η Φυσική στην Γ’ γυμνασίου. Φέτος, και παρά τη δεδομένη ευκολία των θεμάτων που τέθηκαν, πληθώρα μαθητών δεν κατόρθωσε να συγκεντρώσει την πολυπόθητη ΕΒΕ, με συνέπεια την αδυναμία εισαγωγής στα ΑΕΙ. Πολλές σχολές, εφόσον συνεχιστεί η ανησυχητική αυτή κατάσταση, θα αντιμετωπίσουν σύντομα πρόβλημα ύπαρξης.

Η τάξη βάσης είναι η Α’ Λυκείου. Αν οι μαθητές/τριες δεν αποκτήσουν στέρεα θεμέλια στην τάξη αυτή, δεν θα είναι εύκολο να βελτιωθούν στη συνέχεια. Η μείωση των ωρών διδασκαλίας της Φυσικής κατά μία ώρα -από τρεις σε δύο- προκάλεσε πολλά προβλήματα. Ερχόμενοι στο Λύκειο οι μαθητές/τρεις στερούνται βασικών γνώσεων για την κατανόηση της ύλης. Δεν μπορούν να σχεδιάζουν διαγράμματα , δεν μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες από αυτά. Αν η διδασκαλία εστιαζόταν στην ανακαλυπτική- πειραματική μάθηση η επίδοσή τους θα ήταν σημαντικά καλύτερη.

Έχοντας οι συνάδελφοι να αντιμετωπίσουν πληθώρα μαθησιακών προβλημάτων ,που σε αυτό συνεισφέρει αποφασιστικά το απαρχαιωμένο εγχειρίδιο, αδυνατούν με ένα δίωρο να καλύψουν το πιο σημαντικό κεφάλαιο της προτεινόμενης ύλης, δηλαδή την ενότητα Έργο – Ενέργεια. Η διαδρομή των μαθητών προς την Γ’ Λυκείου ξεκινά με ένα σημαντικό μειονέκτημα. Είναι αναμενόμενη η αποτυχία, όταν αργότερα στη Γ’ Λυκείου καλούνται να αξιοποιήσουν πολλές από τις γνώσεις από την Α’ Λυκείου, που εννοείται ότι κατέχουν, αλλά ποτέ δεν εμπέδωσαν.

Η αναγκαία επαναφορά της τρίτης ώρας Φυσικής στην Α Λυκείου θα ενισχύσει τον εκπαιδευτικό στην προσπάθεια του να περατώσει την ύλη με ικανοποιητικό ρυθμό και θα βοηθήσει στην αφομοίωση της ύλης. Οι μαθητές/τριες θα εμπεδώσουν τις προαπαιτούμενες γνώσεις, ώστε να παρακολουθούν με άνεση τα απαιτητικά μαθήματα των επομένων τάξεων. Στην τριετία θα φανεί και το αποτέλεσμα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, αλλά και από φέτος στις προαγωγικές εξετάσεις του Ιουνίου. Επιπλέον, απευχόμενοι την εξέλιξη, αν χρειαστεί να επαναληφθεί η εξ αποστάσεως διδασκαλία, η Τρίτη ώρα θα διευκολύνει τα μέγιστα στην παρακολούθηση εικονικών πειραμάτων ή ακόμα και πειραμάτων σε ζωντανή μετάδοση. Για την αναγκαιότητα της εισαγωγής της πειραματικής διαδικασίας δε νομίζουμε ότι απαιτείται καμία επιχειρηματολογία.

Αν και στο επόμενο σχολικό έτος η Φυσική Α Λυκείου διδαχθεί μόνο δύο ώρες, θα έχουμε άλλη μια χαμένη τριετία. Μέσω των αξιολογήσεων PISA , διατυπώνονται από κάθε αναλυτή των αποτελεσμάτων ότι είναι άμεση ανάγκη η ενίσχυση του μαθήματος της Φυσικής.

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Σας παρακαλούμε να προβείτε άμεσα στην προτεινόμενη αλλαγή. Δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλες χαμένες ευκαιρίες.

Με εκτίμηση,

Η

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.