Ένωση Ελλήνων Φυσικών: Θέματα και λύσεις του 10ου Διαγωνισμού Φυσικής Γυμνασίου

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών τα θέματα και οι λύσεις του 10ου διαγωνισμού Φυσικής Γυμνασίου

Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *