Ένωση Ελλήνων Φυσικών: Η ύλη για την Β΄ φάση του διαγωνισμού Φυσικής Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου

Δημοτικό

Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ


ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Γυμνάσιο

Α΄ Γυμνασίου:

Μετρήσεις Μήκους – Η Μέση Τιμή

Μετρήσεις Χρόνου – Η Ακρίβεια

Μετρήσεις Μάζας – Τα Διαγράμματα

Μέτρηση Όγκου

Μέτρηση Πυκνότητας

Μετρήσεις Θερμοκρασίας – Η Βαθμονόμηση

Από τη Θερμότητα στη Θερμοκρασία – Η Θερμική Ισορροπία

Το Ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα – Κίνδυνοι και «Ασφάλεια»

Β΄ Γυμνασίου

1. Εισαγωγή

2. Κινήσεις

3. Δυνάμεις

4. Πίεση

Γ΄ Γυμνασίου:

1. Ηλεκτρισμός

2. Ηλεκτρικό Ρεύμα

3. Ηλεκτρική Ενέργεια

4. Ταλαντώσεις

5. Μηχανικά Κύματαέως και 5.3

Λύκειο

Α΄ Λυκείου

Όλη η προβλεπόμενη ύλη εκτός από την Ισχύ

Β΄ Λυκείου

Από την προβλεπόμενη ύλη της Β΄ Λυκείου αφαιρούνται τα κεφάλαια:

Γενικής Παιδείας:

Κεφάλαιο 3 Φως

Κεφάλαιο 4 Ατομικά φαινόμενα

Προσανατολισμού

Κεφάλαιο 3 Κινητική θεωρία των αερίων

Κεφάλαιο 4 Θερμοδυναμική

Γ΄ Λυκείου

Όλη η προβλεπόμενη ύλη.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *