Ένωση Ελλήνων Φυσικών: Επιστημονική εκδήλωση με τίτλο “Φυσικό Περιβάλλον-Αναπαράσταση με Χάρτες-GPS και GIS – Διδακτική προσέγγιση της Γεωγραφίας Β΄ Γυμνασίου”

Το  Γυμνάσιο Δικαίων και η Ένωση Ελλήνων Φυσικών  διοργανώνει επιστημονική εκδήλωση με τίτλο:
“Φυσικό Περιβάλλον-Αναπαράσταση με Χάρτες-GPS και GIS – Διδακτική προσέγγιση της Γεωγραφίας Β΄ Γυμνασίου”
την Τετάρτη,26  Σεπτεμβρίου 2018
Χώρος διεξαγωγής: Αίθουσα Εκδηλώσεων  Γυμνασίου
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Προεδρείο: Καλαμαρά Χ, Ζαφειρακίδης Γ., Πετικοπούλου Ζ.
11.00-11:20 Προσέλευση εκπαιδευτικών -μαθητών
11.20-11:25 :Χαιρετισμοί εκπροσώπων φορέων
11:25-11:30 Εκπρόσωπος  Δ.Σ της ΕΕΦ-Εκπαιδευτικές Δράσεις ΕΕΦ
11.30-12:00:Ζαφειρακίδης Γεώργιος, Γ. Γραμματέας ΕΕΦ ,Μέλος Συγγραφικής Ομάδας της Γεωγραφίας Β΄ Γυμνασίου
Θέμα: «Φυσικό Περιβάλλον-Αναπαράσταση με Χάρτες-GPS και  GIS-Διδακτική Προσέγγιση της Γεωγραφίας Β΄ Γυμνασίου»
12.00-12:15 Ερωτήσεις
                         
12:30 Λήξη  εκδήλωσης  
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ : Καλαμαρά Χρύσα, Ζαφειρακίδης Γεώργιος, Πετικοπούλου Ζαφειριώ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *