Ένωση Ελλήνων Φυσικών – Επείγουσα Ανακοίνωση: Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής β φάσης διαγωνισμού Γυμνασίου-Λυκείου. 7 & 8 Μαΐου οι νέες ημερομηνίες

Λόγω της πραγματοποίησης σχολικών μαθητικών εκδρομών κατά την αρχικά προγραμματισμένη ημερομηνία στις 16/4/2022 και προκειμένου να μην αποκλειστούν όσοι έχουν προκριθεί, το Δ.Σ. της Ε.Ε.Φ. με την σύμφωνη γνώμη του ΥΠΑΙΘ, αποφάσισε να αλλάξει την ημερομηνία διεξαγωγής.
Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής της β΄ φάσης για το Γυμνάσιο είναι το Σάββατο 7/5/2022 και ώρα 11:00-13:00 και για το Λύκειο η Κυριακή 8/5/2022  και ώρα 11:00-14:00 . 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *