Ένωση Ελλήνων Φυσικών: Εκπαίδευση συνοδών ατόμων με αναπηρία/ Προσωπικός Βοηθός. Πιλοτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΣΥΝΟΔΟΥΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ Α.Μ.Ε.Α

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών οργανώνει Πρόγραμμα Εξειδίκευσης τρίμηνης διάρκειας, 120 διδακτικών ωρών με τίτλο:

«Εκπαίδευση συνοδών ατόμων με αναπηρία/ Προσωπικός Βοηθός»

Απρίλιος 2022- Ιούνιος 2022

Υλοποίηση Πιλοτικού Προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία» απόφαση Αρ. 28458 του Φ.Ε.Κ. 1427/24-03-2022

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση συνοδών/ εκπαιδευτών/προσωπικών βοηθών σε θέματα που αφορούν τόσο τα χαρακτηριστικά και τις υποχρεώσεις του συνοδού/ εκπαιδευτή/ προσωπικού βοηθού όσο και σε θέματα αναφορικά με τις δεξιότητες ζωής, κοινωνικές δεξιότητες, δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης, δεξιότητες ελεύθερου χρόνου των ατόμων με αναπηρία, κτλ. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό, ο μελλοντικός συνοδός/ εκπαιδευτής/ βοηθός θα μπορέσει να αποκτήσει βασικές γνώσεις σε θέματα καθημερινής διαβίωσης, διαχείρισης κρίσεων και προβλημάτων συμπεριφοράς, συνοδών διαταραχών καθώς και αντιμετώπισης θεμάτων σεξουαλικής αγωγής. Θα δοθούν μελέτες περίπτωσης προς συζήτηση και ανάπτυξη προγραμμάτων ή/ και ανάλυση περιπτώσεων. Παράλληλα, οι εκπαιδευόμενοι θα συμμετέχουν και σε διαδραστικές ασκήσεις και εργαστηριακού τύπου εκπαίδευση.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους, που, είτε έχουν κάποια εκπαίδευση είτε όχι στην ειδική αγωγή, θέλουν να συμμετέχουν ως συνοδοί σε κατασκηνώσεις ή/και σε άλλους χώρους παροχής υποστήριξης σε άτομα με αναπηρία.

Το πρόγραμμα καλύπτει το φάσμα των κάτωθι θεματικών ενοτήτων:

1. Νευροαναπτυξιακές διαταραχές (Διαταραχή αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ), Διαταραχή Ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ), “ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες”

Κινητικές Αναπηρίες, χρόνια νοσήματα

Προβλήματα συμπεριφοράς και διαχείριση κρίσεων, συναισθηματική οργάνωση

Σεξουαλική Αγωγή και εκπαίδευση ατόμων ΑμεΑ

Kοινωνική Συμπερίληψη, Καθολικός Σχεδιασμός

Βασικές κοινωνικές και ακαδημαϊκές δεξιότητες ΑμεΑ, τομείς προτεραιοτήτων, ανεξάρτητη διαβίωση

Προγράμματα Κοινωνικής υποστήριξης, ενσωμάτωση ατόμων με αναπηρίες

Οικογένεια και μέλη με αναπηρία

Ζητήματα του θεσμικού πλαισίου Προσωπικής Βοήθειας

Δικαιώματα των ατόμων με ΑμεΑ

Βασικά στοιχεία της αναπηρίας και τρόποι υποστήριξης ανά τύπο αναπηρίας

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΥΤΟ

Οι εκπαιδευόμενοι, μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης μπορούν να εργαστούν

Ως προσωπικοί βοηθοί ΑΜΕΑ σύμφωνα με το άρθρο 27/3-9-2021 του Υπ Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.( επιδοτούμενο κρατικό πρόγραμμα)

Ως εκπαιδευτές σε θερινές κατασκηνώσεις ΑΜΕΑ που οργανώνουν οι δήμοι κάθε χρόνο και σε άλλες ανάλογες δομές Α.Μ.Ε.Α ( Σύλλογοι)

Ως ιδιωτική παράλληλη στήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα σχολεία και Ε.Β.Π ( ειδικό βοηθητικό προσωπικό)

Ως ιδιωτική συνοδεία σε εξωσχολικές δραστηριότητες κοινωνικού /ψυχαγωγικού χαρακτήρα ή/κάτ’ οίκων διδασκαλία.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Οι εισηγητές του Σεμιναρίου είναι μέλη του Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες και στελέχη με πολύχρονη εμπειρία, αλλά και εξειδικευμένη Θεωρητική γνώση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι 120 ώρες του προγράμματος περιλαμβάνουν : 50 ώρες Σύγχρονη τηλεκπαίδευση, 50 ώρες Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση και 30 ώρες Υλοποίηση Project.

Μετά την επιτυχή αξιολόγηση παρέχεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης.

Πληροφορίες στη γραμματεία της ΕΕΦ

Σούλα Θεοδωροπούλου 2103635701 10:00πμ – 14:00μμ.

Αποστολή της αίτησης (επισυνάπτεται) υποχρεωτικά με e-mail στο: eefapos@gmail.com

Οικονομικό κόστος: 150 ευρώ, για τα μέλη της Ε.Ε.Φ. 130€

Προκαταβολή 60€, εξόφληση με τη λήξη του σεμιναρίου.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ …………………………………………………………………………………………………..

ΟΝΟΜΑ ……………………………………………………………………………………………………………

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ……………………………………………………………………………………………………………

ΠΟΛΗ ……………………………………………………………………………………………………………..

ΤΗΛΕΦΩΝΟ …………………………………………………………………………………………………………….

E-MAIL ……………………………………………………………………………………………………………..

Υποβολή αίτησης εδώ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *