Ένωση Ελλήνων Φυσικών: Αποτελέσματα Πανελληνίων διαγωνισμών Φυσικής Γυμνασίου και Λυκείου

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών τα αποτελέσματα των Πανελληνίων Διαγωνισμών Φυσικής Γυμνασίου και Λυκείου 2021

Αποτελέσματα των διακριθέντων μαθητών του 9ου Πανελλήνιου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε.Φ. 2021

Α’ Γυμνασίου

Β’ Γυμνασίου

Γ’ Γυμνασίου

Αποτελέσματα των διακριθέντων μαθητών στον 31ο Πανελλήνιου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε.Φ. 2021

Α’ Λυκείου

Β’ Λυκείου

Γ’ Λυκείου

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.