Ένταξη αποφοίτων ΑΣΚΤ και διαφόρων τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ σε κλάδους/ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού της Β/θμιας Εκπ/σης

Δημοσιεύτηκε ΦΕΚ με αρ. 193 τ. Α΄13/12/2017 που περιλαμβάνει Προεδρικά Διατάγματα μέσω των εντάσσονται σε κλάδους/ειδικότητες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απόφοιτοι της ΑΣΚΤ καθώς και διαφόρων τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ ως εξής:

  1. ΠΔ 148. Ένταξη των αποφοίτων του τμήματος «Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στον κλάδο/ειδικότητα εκπαιδευτικού προσωπικού της Β/θμιας Εκπ/σης, ΠΕ04.04 Βιολόγων.
  2. 149. Ένταξη των αποφοίτων των τμημάτων «Βιολογικής Γεωργίας» του TEI Ιονίων Νήσων, «Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων» του TEI Δυτικής Μακεδονίας και «Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης» της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στους κλάδους/ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού της Β/θμιας Εκπ/σης, ΠΕ18.12 Φυτικής Παραγωγής, ΠΕ18.17 Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και ΠΕ09 Οικονομολόγων, αντίστοιχα.
  3. 150. Ίδρυση κλάδου εκπαιδευτικού προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ41-Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης και καθορισμός τυπικών προσόντων διορισμού.  Ως τυπικό προσόν διορισμού στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ41-Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνηςορίζεται το πτυχίο του τμήματος «Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης» (πρώην «Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης») της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθήνας ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής.
  4. 151. Ένταξη των αποφοίτων του τμήματος «Δημόσιας Διοίκησης» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, οι οποίοι εισήχθησαν για πρώτη φορά από το ακαδημαϊκό έτος 1997-1998 και εφεξής α) Κατεύθυνσης «Δημόσιας Οικονομικής» και β) Κατεύθυνσης «Δημοσίων Θεσμών», στους κλάδους εκπαιδευτικού προσωπικού της Β/θμιας Εκπ/σης ΠΕ09 Οικονομολόγων και ΠΕ13 Νομικών και Πολιτικών Επιστημών, αντιστοίχως».

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το ΦΕΚ 193 τ. Α΄ 13/12/2017

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *