Ένας Χρόνος Ελληνική Επιστημονική Ένωση E3STEM

Σαράντος Ψυχάρης,
Πρόεδρος της  Ελληνικής Εκπαιδευτικής Ένωσης  STEM

Αγαπητές φίλες και αγαπητοί  φίλοι,

Πριν ένα χρόνο κάποιοι άνθρωποι, επιστήμονες και παιδαγωγοί, που αποζητούσαν ένα σύγχρονο και σωστό επιστημολογικό πλαίσιο για  την εισαγωγή, ολοκλήρωση και απεικόνιση της επιστημονικά ορθής επιστημολογικής πρότασης για νέες-καινοτόμες διδακτικές δραστηριότητες, μοιράστηκαν μαζί σας την πρόθεση για τη δημιουργία αυτής της Ένωσης.

Στο διάστημα που παρήλθε πιστέψαμε σε αυτό το εγχείρημα και το κάναμε πεποίθηση που μας οδήγησε σε συγκεκριμένες ρηξικέλευθες προτάσεις για το «τι είναι» Υπολογιστική Σκέψη, «τι είναι και τι δεν είναι» STEM, τι σημαίνει Επιστημολογία και Παιδαγωγικής της Μηχανικής(Engineering).

Επίσης αναφερθήκαμε στο ποιες διδακτικές δραστηριότητες ,διδακτικές στρατηγικές και εργαλεία θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την επιστημολογία του STEM, ποια μορφή θα μπορούσαν να έχουν τα νέα αναλυτικά προγράμματα, πως θα μπορούσαν να υποστηριχθούν οι εκπαιδευτικοί στην ορθή εφαρμογή του STEM, πως θα μπορούσε να διαμορφωθεί η ολοκλήρωση του STEM ως περιεχόμενο στην σχολική εκπαίδευση και στην Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική.

Αναφερθήκαμε μέσω άρθρων για :

Α)την επιστημολογία του STEM, την Παιδαγωγική της Μηχανικής και την Διδακτική στις Επιστήμες και στα Μαθηματικά ,καθώς και την δημιουργία διδακτικών σεναρίων σχετικά με αυτή

Β) την κοινωνική δικαιοσύνη στην εκπαίδευση -«social justice in education» και τις παραμέτρους της εκπαιδευτικής πολιτικής που συνδέονται με αυτήν,

Γ) τις δεξιότητες που θα πρέπει να έχουν οι μελλοντικοί εργαζόμενοι,

Δ) τα νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών στην Σχολική εκπαίδευση που θα ανταποκρίνονται στα παραπάνω,

Ε) την διασύνδεση του STEM με την καινοτομία που θα παράγει «οικονομία της γνώσης».

Ολες οι ερευνητικές δράσεις της E3STEM ήταν συμβατές με κείμενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αναλυτικά προγράμματα χωρώ μελών της ΕΕ.

Στην Ένωσή μας δημιουργήθηκαν ομάδες εργασίες, που φαίνονται στην ιστοσελίδα μας (www.e3stem.edu.gr), όπου διακεκριμένοι επιστήμονες είναι επικεφαλής ομάδων και ο κάθε συντονιστής συν-δημιουργεί υλικό με την ομάδα του για διδακτικές δραστηριότητες, άρθρα που θα μπουν στο αποθετήριο της Ένωσης το οποίο δημιουργείται, ενώ είστε όλοι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχετε σε αυτές τις ομάδες.

Η Ένωση επίσης ασχολήθηκε με  μια σύγχρονη ακόμα τάση  που είναι το λεγόμενο STEAM, όπου το Α αναφέρεται στην τέχνη (art) και σχετίζεται με το λεγόμενο design thinking των μαθητών ως μια νέα μέθοδο επίλυσης προβλήματος, ενώ σύντομα θα ανακοινωθεί η συνεργασία της Ένωσης με κέντρα Τέχνης και Πολιτισμού.

Η Ε3STEM πιστεύει ότι πρέπει να αλλάξουν τα αναλυτικά προγράμματα στην Σχολική εκπαίδευση ώστε να εμπεδώσουν οι μαθητές τις βασικές αρχές των Επιστημών, των Μαθηματικών και της Μηχανικής, αλλά και τον υπολογιστικό τρόπο Σκέψης και την μεθοδολογία STEM, ώστε να εκπαιδευτούν οι μαθητές και οι φοιτητές σε μια δια-επιστημονική μεθοδολογία που θα τους εξοικειώσει με την επίλυση προβλημάτων όταν θα κληθούν ως εργαζόμενοι και ερευνητές να προτείνουν καινοτόμες λύσεις.

Στην οικονομική κρίση που περνά η Χώρα υπάρχει ο κίνδυνος να ανοίξει το χάσμα ανάμεσα στα παιδιά ,με όχι οικονομικές δυνατότητες, να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες και μελλοντικές τεχνολογικές προκλήσεις. Αν τα αναλυτικά προγράμματα επανασχεδιασθούν ώστε να συμπεριλάβουν τις νέες δεξιότητες και το σωστό επιστημολογικό περιεχόμενο του STEM, τότε ο κίνδυνος αυτός θα μειωθεί και η Χώρα θα έχει το κατάλληλο μελλοντικό επιστημονικό δυναμικό.

Παραθέτουμε ορισμένες από τις μέχρι τώρα δράσεις της Ε3STEM

1.    Ημερίδα στις 05/05/2018 στο Ίδρυμα Ευγενίδου με θέμα: STEM και Υπολογιστική Παιδαγωγική στην Εκπαίδευση: Επιστημολογικό περιεχόμενο και εφαρμογές

2.    Συμμετοχή στο πιστοποιημένο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης 450 ωρών με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

3.    Συγγραφή άρθρων από τα μέλη της σε Διεθνή περιοδικά σχετικά με την επιστημολογία του STEM, το physical computing, το LABVIEW,ARDUINO στην εκπαίδευση κ.α. εργαλεία  

4.    Παρουσιάσεις της Ένωσης σε ηλεκτρονικά μέσα

5.    Συμμετοχή της Ένωσης σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα KA2 Erasmus+ για INTERACTIVE DIGITAL CONTENT PLATFORM IN THE CLASSROOM

6.    Υποστήριξη του εκπαιδευτικού προγράμματος  “ΜΙΚΡΟΣ ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ” για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου

7.    Συμμετοχή με συγγραφή άρθρων στο περιοδικό “Αστρολάβος¨ της μαθηματικής εταιρείας – ΕΜΕ

8.    Συμμετοχή με άρθρα και workshops στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Scientix για την εκπαίδευση STEM στις 03 και 04 Σεπτεμβρίου 2018 στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

9.    Συμμετοχή στο spoudase  festival

Ευχαριστούμε τα πάνω από τα 100 μέλη μας για την μέχρι τώρα στήριξή τους και τους διαβεβαιώνουμε ότι θα συνεχίσουμε με ακόμα μεγαλύτερη πεποίθηση στο έργο της Ένωσης με την συμβολή όλων.

Η E3STEM θα συνεχίσει και με άλλα προγράμματα, συνέδρια, δράσεις πολιτισμού  και δημιουργία ξενόγλωσσου περιοδικού.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *