Έγκριση λειτουργίας ειδικών τμημάτων Γ΄ τάξης ΕΠΑΛ

Ανακοινώθηκε από την Π.Δ.Π.Δ.Ε  Αττικής η απόφαση για την δημιουργία ειδικών τμημάτων Γ΄τάξης ΕΠΑΛ, για το σχ. έτος 2017-2018. Τα τμήματα αφορούν μαθητές της Γ΄τάξης ΕΠΑΛ σχ. έτους  2016-2017 των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίστηκε από τους Συλλόγους Διδασκόντων ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ.

Λειτουργία ειδικών τμημάτων Γ΄ ΕΠΑΛ 2017-2018. Περιφέρεια Αττικής

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *