Έγγραφο ΥΠΠΕΘ. Διευκρινίσεις σχετικά με τις μετακινήσεις μαθητών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο εξωτερικό

Έγγραφο με αρ.  210317/Η1/30-11-2017 εξέδωσε το ΥΠΠΕΘ μέσω του οποίου δίνονται διευκρινίσεις σε  ερωτήματα που τέθηκαν στο Υπουργείο και αφορούν στις μετακινήσεις μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων στο Εξωτερικό.

Συγκεκριμένα δίνονται απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα:

  • Σχετικά με τις εκπαιδευτικές ανταλλαγές, ζητείται ενημέρωση για τις διακρατικές συμφωνίες που προβλέπουν εκπαιδευτικές ανταλλαγές, και διευκρινίσεις επί της διαδικασίας έγκρισης.
  • Μετακινήσεις στο πλαίσιο αδελφοποιήσεων, απαιτείται έκδοση απόφασης περί της αδελφοποίησης των συμμετεχόντων σχολείων από την οικεία αιρετή περιφέρεια;
  • Μετακινήσεις στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ζητείται ενημέρωση για  τα εκπαιδευτικά προγράμματα στο πλαίσιο των οποίων μπορούν να πραγματοποιούνται μετακινήσεις στο εξωτερικό.
  • Μετακινήσεις στο πλαίσιο προγραμμάτων διεθνών οργανισμών,  τίθεται το ερώτημα εάν θα πρέπει να προσκομίζεται προηγούμενη σχετική έγκριση του εκάστοτε προγράμματος ή της συμμετοχής από το αρμόδιο τμήμα του ΥΠΠΕΘ ή όχι; ενώ σχετικά με την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων στο ESRIN (European Space Research Institute ή Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Διαστημικών Ερευνών),τίθεται το ερώτημα εάν απαιτείται προηγούμενη έγκριση από το αρμόδιο τμήμα του ΥΠΠΕΘ ή όχι.
  • Μετακινήσεις κατόπιν πρόσκλησης από ευρωβουλευτή, ζητείται να γνωστοποιηθούν οι  διατάξεις κατ εφαρμογή των οποίων πραγματοποιούνται οι παραπάνω μετακινήσεις.
  • Ζητείται ενημέρωση για τα σχολεία της ομογένειας που μπορούν να απευθύνουν πρόσκληση για μετακίνηση  μαθητών, μαθητριών και συνοδών εκπαιδευτικών των  σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το έγγραφο με τις απαντήσεις του ΥΠΠΕΘ

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *