Άσκηση επιμέλειας και ζητήματα εκπαίδευσης

Έγγραφο με θέμα: Ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή του ν. 4800/21-5-2021 (Α΄ 81) για τις
εγγραφές/μετεγγραφές μαθητών/τριών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης
εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το έγγραφο

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο . .

Όταν η επιμέλεια ασκείται από τον έναν γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *