Άδειες κατά την υλοποίηση του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας

Εγκύκλιο με αρ. . Φ7/182115/Δ4/2610/2017 και ενόψει της ολοκλήρωσης  της α φάσης μαθητείας εξέδωσε το ΥΠΠΕΘ με την οποία αφού υπενθυμίζεται η σχετική με τις άδειες των μαθητευόμενων νομοθεσία:

  • εγκύκλιος Φ7/154085/Δ4/18-09-2017
  • ΚΥΑ Φ7/136312/Δ4/11-08-2017

διευκρινίζεται ότι  δίνεται η δυνατότητα κατ΄ αναλογία με την περίπτωση των κανονικών αδειών, εφόσον υπάρχουν στα τμήματα της α΄ φάσης μαθητευόμενοι, οι οποίοι για σοβαρούς ιατρικούς λόγους έχουν λάβει αναρρωτική άδεια (πέραν της δικαιούμενης), το πρόγραμμα Εκπαίδευσης στον χώρο Εργασίας να συνεχίζεται με παράταση της σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση 9 ημερολογιακών μηνών, με την προϋπόθεση:

  • της έγγραφης συναίνεσης του εργοδότη για παράταση της σύμβασης μαθητείας και
  • της βεβαίωσης του Διευθυντή του ΕΠΑΛ ότι ο/η μαθητευόμενος/η δεν ξεπέρασε τα όρια απουσιών στο εργαστηριακό μάθημα της ειδικότητας.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *