ΟΟΣΑ: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2018

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ η ανακοίνωση από τον ΟΟΣΑ της σύντομης περίληψης των αποτελεσμάτων της έρευνας PISA 2018. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την έρευνα