Ένωση Ελλήνων Φυσικών: Ύλη Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικής Δημοτικού 2020

Ε΄ Δημοτικού ΥΛΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Στ΄ Δημοτικού ΜΗΧΑΝΙΚΗ ( Από το Τετράδιο Εργασιών της Ε΄ Δημοτικού) ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ