ΙΕΠ: Eπιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα – Τρόπος αξιολόγησης στο μάθημα “Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία” της Γ΄ ΓΕ.Λ.

Η Επιστημονική Μονάδα Ανθρωπιστικών Επιστημών και Φιλολογίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Τρόπος αξιολόγησης στο μάθημα “Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία” της Γ΄ ΓΕ.Λ.». Το Πρόγραμμα του επιμορφωτικού σεμιναρίου περιλαμβάνει δύο μέρη: Α’ μέρος Κριτήρια διαμόρφωσης γραπτών διαγωνισμάτων στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία». Β’ μέρος Βαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων μαθητών και μαθητριών της Γ’ Λυκείου. Το σεμινάριο απευθύνεται στους Συντονιστές...