Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία: Ανάρτηση των περιοδικών Ευκλείδης Α 115 για το Γυμνάσιο και Ευκλείδης Β 115 για το Λύκειο

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία αναρτά ολόκληρα τα τεύχη των περιοδικών Ευκλείδης Α 115 για το Γυμνάσιο και Ευκλείδης Β  115 για το Λύκειο, μια ελάχιστη συμβολή στη μελέτη των μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου που επέστρεψαν στις σχολικές τάξεις μετά από δυο σχεδόν μήνες. Μια προσφορά στους εκπαιδευτικούς που κάτω από δύσκολες συνθήκες, λόγω της πανδημίας, προσπαθούν να επιτελέσουν το λειτούργημά τους.     Σε σύντομο χρονικό...