ΥΠΠΕΘ: Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2019-2020 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος

Με εγκυκλίους που εξέδωσε το ΥΠΠΕΘ καθορίζονται οι ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2019-2020 καθώς και ο Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο με θέμα: «Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2019-2020 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος» Πατήστε εδώ για...