Ε.Α.Π.: Μετάθεση ημερομηνιών προγραμματισμένων εξετάσεων λόγω διεξαγωγής εθνικών εκλογών

Έπειτα από την επίσημη αναγγελία του Προέδρου της Δημοκρατίας για διενέργεια Εθνικών Εκλογών στις 7 Ιουλίου, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι εξετάσεις των Θ.Ε που ήταν προγραμματισμένες να διεξαχθούν στις ημερομηνίες 6 και 7 Ιουλίου, αλλά και εξετάσεις άλλων Θ.Ε που τυχόν επηρεάζονται από επικαλύψεις  με τις πιο πάνω Θ.Ε., θα μεταφερθούν σε νέες ημερομηνίες. Θα σας παρακαλούσαμε...