Πανελλαδικές Εξετάσεις: Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής. Αποστάσεις 1,5 μ., προαιρετική χρήση μάσκας, αποφυγή συγχρωτισμού, χωρίς κυλικεία

Με ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας, Υγείας και Εσωτερικών καθορίστηκε ο τρόπος διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων 2020, γραπτών ή προφορικών. Σύμφωνα με την ΚΥΑ Άρθρο μόνο Ο τρόπος διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων, γραπτών ή προφορικών, ορίζεται ως εξής: O Πρόεδρος και τα μέλη της Λυκειακής Επιτροπής Εξετάσεων κάθε εξεταστικού κέντρου για τους υποψηφίους ΓΕΛ που εξετάζονται γραπτά, της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου...