Tagged: ΙΕΠ

0

ΙΕΠ: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών «πολλαπλασιαστών»: «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ-Υλοποίηση της Επιμόρφωσης»

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Μια νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ: Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022549, ΣΑΕ3451 με κωδικό 2019ΣΕ34510002, Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Στο πλαίσιο υλοποίησης...

0

ΙΕΠ: Δελτίο Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας – Τεύχος 43. Ιανουάριος 2014 – Δεκέμβριος 2014

Με το τεύχος 43 του Δελτίου Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας συμπληρώνονται είκοσι επτά χρόνια βιβλιογραφικής ενημέρωσης και καταγραφής των τάσεων της σύγχρονης ελληνικής εκπαιδευτικής έρευνας.   Το Δελτίο Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1992 υλοποιώντας μια προσπάθεια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου να εφοδιάσει την εκπαιδευτική κοινότητα με έναν έγκυρο βιβλιογραφικό οδηγό, ένα χρηστικό εργαλείο, βοήθημα στις αναζητήσεις των εκπαιδευτικών για ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις στον...

0

Ι.Ε.Π.: Ο Καθηγητής Γεώργιος Μπαμπινιώτης σε θέση άμισθου Συμβούλου του Ινστιτούτου

Με δελτίο τύπου το ΙΕΠ γνωστοποίησε την ανάληψη εκ μέρους του καθηγητής Γεωργίου Μπαμπινιώτη της θέσης του άμισθου συμβούλου του Ινστιτούτου. Το δελτίο τύπου . . . Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ε.Π. θεωρεί ιδιαίτερη τιμή το γεγονός ότι ο Καθηγητής Γεώργιος Μπαμπινιώτης αποδέχθηκε την πρόταση να αναλάβει άμισθος Σύμβουλος του Ινστιτούτου για θέματα ελληνικής γλώσσας. Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη...

0

ΙΕΠ: Προγράμματα Σπουδών Θρησκευτικών

Το Δ.Σ. του ΙΕΠ με την υπ’ αρ.πρωτ. 13322/19-12-2019 απόφασή του συγκρότησε άμισθη επταμελή Επιστημονική Επιτροπή με αντικείμενα:«Α) Εισήγηση για την βέλτιστη δυνατή μεταβατική λύση του ζητήματος με στόχο την πλήρη συμμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών του Μαθήματος των Θρησκευτικών με τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε., για το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί μέχρι τη συγγραφή και εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών...

ΙΕΠ: Σχολικός Διαγωνισμός με Θέμα «Φτιάξε τον δικό σου σεισμογράφο» 0

ΙΕΠ: Σχολικός Διαγωνισμός με Θέμα «Φτιάξε τον δικό σου σεισμογράφο»

Λαμβάνοντας υπόψη την Πράξη 07/06-02-2020 του Δ.Σ. ,το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) (Πράξη 36/14-09-2017 του Δ.Σ.) Εθνικός Συντονιστής για την Ελλάδα του Ευρωπαϊκού Έργου H2020: «Οpen Schools for Open Societies – ΟSOS» (Grant Agreement, number: 741572) («Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία»), καλεί σχολικές μονάδες (Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης) να εκδηλώσουν ενδιαφέρον προκειμένου να συμμετάσχουν σε Σχολικό Διαγωνισμό με...

ΙΕΠ: Διοργάνωση Διημερίδας «Οι Τέχνες στη Διδασκαλία των Μαθηματικών» 0

ΙΕΠ: Διοργάνωση Διημερίδας «Οι Τέχνες στη Διδασκαλία των Μαθηματικών»

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και συγκεκριμένα η Μονάδα των  Τεχνών και η Μονάδα Φυσικών Επιστημών, Μαθηματικών και Τεχνολογίας διοργανώνει διημερίδα σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) με τίτλο «Oι Τέχνες στη Διδασκαλία των Μαθηματικών», στις 25 & 26 Ιουνίου 2020 στο αμφιθέατρο «Ιωάννης Δρακόπουλος» του κεντρικού κτιρίου του Πανεπιστημίου Αθηνών, (Πανεπιστημίου 30). Θέμα της διημερίδας είναι η...

0

Δελτίο Τύπου Επιμορφωτικών Δράσεων του ΙΕΠ

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) υλοποιεί και σχεδιάζει να υλοποιήσει τις παρακάτω επιμορφωτικές δράσεις σε εκπαιδευτικούς και στελέχη της Α/θμιας και της Β/θμιας Εκπαίδευσης. Α) Επιμορφωτικές Δράσεις που έχουν ήδη ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ως...

0

ΙΕΠ: Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ.). Εκ νέου υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ένταξης στο μητρώο επιμορφωτών/τριών. 28/1 η καταληκτική ημερομηνία

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης για εκ νέου υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  ένταξης στο μητρώο επιμορφωτών/τριών του Ι.Ε.Π. για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης της Πράξης «Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ.)» με MIS 5032906. Yποβολή αίτησης εδώ Καταληκτική ημερομηνία εκ νέου υποβολής αιτήσεων στο Μητρώο Α’ φάση επιμόρφωσης σε έως δεκαπέντε (15) ημέρες, ήτοι έως...

0

Ζητούμενο το «έξυπνο σχολείο»

«Να φύγουμε από την αντίληψη “μαθαίνω το βιβλίο απέξω” και να πάμε στο “μαθαίνω το μάθημα”»  αυτός πρέπει να είναι ο στόχος της μεταρρύθμισης στο ελληνικό σχολείο αναφέρει σε συνέντευξή του στην έντυπη έκδοση της Καθημερινής ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Αντωνίου. Στο ίδιο άρθρο παρατίθενται οι απόψεις τριών εκπαιδευτικών σχετικά με τα προγράμματα σπουδών, τα βιβλία...

0

ΙΕΠ: Συγκρότηση Επιτροπής για τα Θρησκευτικά με στόχο την πλήρη συμμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών του Μαθήματος των Θρησκευτικών με τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε.

Απόφαση με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής για τα Θρησκευτικά έλαβε το Δ.Σ. του ΙΕΠ. Σκοπός της συγκρότησης της επιτροπής είναι: Α) Εισήγηση για την βέλτιστη δυνατή μεταβατική λύση του ζητήματος με στόχο την πλήρη συμμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών του Μαθήματος των Θρησκευτικών με τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε., για το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί μέχρι τη συγγραφή και εφαρμογή των νέων...