Tagged: ΙΕΠ

0

ΙΕΠ: Καμία αλλαγή στον τρόπο εξέτασης του πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία»

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) απαντώντας σε ερωτήματα που διατυπώθηκαν σχετικά με την με αριθμ. πρωτ. 44639/Δ2/09-04-2020 απόφαση του ΥΠΑΙΘ, για το Μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» (για την εισαγωγή́ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ ́ τάξης Ημερησίου Γενικού́ Λυκείου, Γ ́ τάξης Εσπερινού́ Γενικού́ Λυκείου και Δ ́ τάξης Εσπερινού́ Γενικού́ Λυκείου), ως προς τη διδακτέα – εξεταστέα ύλη...

0

ΙΕΠ: Πρόσκληση για παραγωγή και συμμετοχή σε δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την υποστήριξη δράσεων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε συνεργασία με τη δημόσια τηλεόραση (ΕΡΤ), απευθύνει πρόσκληση στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που: έχουν παραγάγει εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί στο παραπάνω πλαίσιο, ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην παραγωγή βιντεομαθημάτων τα οποία θα προβληθούν...

0

ΙΕΠ: Λειτουργία πρωτοκόλλου- εξυπηρέτηση κοινού. Αναστέλλεται η εξυπηρέτηση του κοινού με φυσική παρουσία

Το ΙΕΠ, στο πλαίσιο της λήψης των αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19 και με στόχο την προστασία του κοινού και των εργαζομένων ανακοινώνει ότι από 19/3/2020 και μέχρι νεότερης ενημέρωσης: Αναστέλλεται η εξυπηρέτηση του κοινού με φυσική παρουσία στην έδρα του ΙΕΠ. Το Πρωτόκολλο του ΙΕΠ θα δέχεται έγγραφα μόνο ηλεκτρονικού ή απλού ταχυδρομείου...

0

ΙΕΠ: Αναβολή επιμορφωτικής διημερίδας

Το ΙΕΠ στο πλαίσιο των προληπτικών ενεργειών για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του ιού COVID-19 ανακοινώνει την αναβολή της επιμόρφωσης, η οποία είχε προγραμματισθεί να πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη (1ο ΕΠΑΛ Καλαμαριάς) το διήμερο 9 και 10 Μαρτίου 2020 για την Πράξη «Μια νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ: Υλοποίηση της Επιμόρφωσης». Η διήμερη επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί σε νέα ημερομηνία, η οποία θα ανακοινωθεί...

0

ΙΕΠ: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών «πολλαπλασιαστών»: «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ-Υλοποίηση της Επιμόρφωσης»

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Μια νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ: Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022549, ΣΑΕ3451 με κωδικό 2019ΣΕ34510002, Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Στο πλαίσιο υλοποίησης...

0

ΙΕΠ: Δελτίο Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας – Τεύχος 43. Ιανουάριος 2014 – Δεκέμβριος 2014

Με το τεύχος 43 του Δελτίου Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας συμπληρώνονται είκοσι επτά χρόνια βιβλιογραφικής ενημέρωσης και καταγραφής των τάσεων της σύγχρονης ελληνικής εκπαιδευτικής έρευνας.   Το Δελτίο Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1992 υλοποιώντας μια προσπάθεια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου να εφοδιάσει την εκπαιδευτική κοινότητα με έναν έγκυρο βιβλιογραφικό οδηγό, ένα χρηστικό εργαλείο, βοήθημα στις αναζητήσεις των εκπαιδευτικών για ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις στον...

0

Ι.Ε.Π.: Ο Καθηγητής Γεώργιος Μπαμπινιώτης σε θέση άμισθου Συμβούλου του Ινστιτούτου

Με δελτίο τύπου το ΙΕΠ γνωστοποίησε την ανάληψη εκ μέρους του καθηγητής Γεωργίου Μπαμπινιώτη της θέσης του άμισθου συμβούλου του Ινστιτούτου. Το δελτίο τύπου . . . Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ε.Π. θεωρεί ιδιαίτερη τιμή το γεγονός ότι ο Καθηγητής Γεώργιος Μπαμπινιώτης αποδέχθηκε την πρόταση να αναλάβει άμισθος Σύμβουλος του Ινστιτούτου για θέματα ελληνικής γλώσσας. Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη...

0

ΙΕΠ: Προγράμματα Σπουδών Θρησκευτικών

Το Δ.Σ. του ΙΕΠ με την υπ’ αρ.πρωτ. 13322/19-12-2019 απόφασή του συγκρότησε άμισθη επταμελή Επιστημονική Επιτροπή με αντικείμενα:«Α) Εισήγηση για την βέλτιστη δυνατή μεταβατική λύση του ζητήματος με στόχο την πλήρη συμμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών του Μαθήματος των Θρησκευτικών με τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε., για το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί μέχρι τη συγγραφή και εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών...

ΙΕΠ: Σχολικός Διαγωνισμός με Θέμα «Φτιάξε τον δικό σου σεισμογράφο» 0

ΙΕΠ: Σχολικός Διαγωνισμός με Θέμα «Φτιάξε τον δικό σου σεισμογράφο»

Λαμβάνοντας υπόψη την Πράξη 07/06-02-2020 του Δ.Σ. ,το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) (Πράξη 36/14-09-2017 του Δ.Σ.) Εθνικός Συντονιστής για την Ελλάδα του Ευρωπαϊκού Έργου H2020: «Οpen Schools for Open Societies – ΟSOS» (Grant Agreement, number: 741572) («Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία»), καλεί σχολικές μονάδες (Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης) να εκδηλώσουν ενδιαφέρον προκειμένου να συμμετάσχουν σε Σχολικό Διαγωνισμό με...

ΙΕΠ: Διοργάνωση Διημερίδας «Οι Τέχνες στη Διδασκαλία των Μαθηματικών» 0

ΙΕΠ: Διοργάνωση Διημερίδας «Οι Τέχνες στη Διδασκαλία των Μαθηματικών»

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και συγκεκριμένα η Μονάδα των  Τεχνών και η Μονάδα Φυσικών Επιστημών, Μαθηματικών και Τεχνολογίας διοργανώνει διημερίδα σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) με τίτλο «Oι Τέχνες στη Διδασκαλία των Μαθηματικών», στις 25 & 26 Ιουνίου 2020 στο αμφιθέατρο «Ιωάννης Δρακόπουλος» του κεντρικού κτιρίου του Πανεπιστημίου Αθηνών, (Πανεπιστημίου 30). Θέμα της διημερίδας είναι η...