Tagged: ΕΕΠ

Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το Σύστημα Μόνιμου Διορισμού Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. 0

Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το Σύστημα Μόνιμου Διορισμού Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

Του Βασίλη Βούγια Με βάση το ανακοινωθέν και υπό Διαβούλευση σύστημα Μόνιμου Διορισμού Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., προσπάθησα να αποδελτιώσω μερικές Ερωτήσεις με τις Απαντήσεις τους και πιστεύω να είναι βοηθητικές στην κατεύθυνση επίλυσης κάποιων αποριών που έχουν συνάδελφοι αναπληρωτές. ΕΡΩΤΗΣΗ: Πως θα γίνουν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων και τι θα ισχύσει για μόνιμους διορισμούς και τι...

0

ΥΠΠΕΘ: Παράταση προθεσμίας για εγγραφή υποψηφίων αναπληρωτών Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π στο ΟΠΣΥΔ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΠΕΘ, παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018 η προθεσμία εγγραφής στο ΟΠΣΥΔ όλων των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) των κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ24, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30, ΠΕ31 και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) του κλάδου ΔΕ01 που κατέχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του κλάδου τους και περιλαμβάνονται στους κυρωμένους πίνακες υποψήφιων αναπληρωτών των 13 Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης του τρέχοντος σχολικού έτους (είτε εργάζονται, είτε όχι) και τα οποία δεν έχουν ήδη εγγραφεί στο ΟΠΣΥΔ είτε κατά την τωρινή διαδικασία είτε κατά το παρελθόν.

Η εγγραφή πραγματοποιείται στην ειδικά διαμορφωμένη σελίδα . . .

0

ΟΠΣΥΔ: Ενημέρωση των μελών Ε.Ε.Π. και Ε.ΒΠ. για την εγγραφή τους

Ενημερώνουμε τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που πραγματοποιούν εγγραφή στο ΟΠΣΥΔ βάσει του Δελτίου Τύπου “Πρόσκληση υποψηφίων αναπληρωτών Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. για εγγραφή στο ΟΠΣΥΔ” να αγνοούν το μήνυμα 
“Απαιτείται επικαιροποίηση των στοιχείων σας. Παρακαλώ επικοινωνήστε με κάποια Διεύθυνση Εκπαίδευσης.”
και να μην επικοινωνούν με Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. 

Η συμπλήρωση των φακέλων ΕΕΠ – ΕΒΠ με τα τυπικά προσόντα τους θα πραγματοποιηθεί εν ευθέτω χρόνω. . . .

0

Πού και πώς θα ψηφίσει το Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. στις εκλογές για Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. και Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. σε όλη τη χώρα

Του Βασίλη Βούγια

Οι εκλογείς μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι οποίοι εργάζονται σε σχολικές μονάδες και ΚΕ.Δ.Δ.Υ εκτός της έδρας της Περιφέρειας και προτίθενται να ψηφίσουν με αλληλογραφία, πρέπει να φροντίσουν να εξασφαλίσουν τα ψηφοδέλτια από τις οικείες Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. και να τα αποστείλουν άμεσα(για να βρίσκονται την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου στην κάλπη) ταχυδρομικά στο Εκλογικό Κέντρο που θα ορισθεί σε κάθε Π.Δ.Ε.(ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες ), προκειμένου να ασκήσουν έγκαιρα το  δικαίωμα του εκλέγειν.

Τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. τα οποία εργάζονται σε σχολικές μονάδες και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της έδρας της Περιφέρειας θα ψηφίσουν στο Εκλογικό Κέντρο που θα ορίσει η κάθε Π.Δ.Ε.., όπως θα δείτε πιο κάτω.

Τοποθετούμε έως δυο(2) σταυρούς(δηλαδή “σταυρώνουμε” έως 2 υποψήφιους) στο  ψηφοδέλτιο της αρεσκείας μας για το Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.(χρώματος πρασίνου) και έως δυο(2) σταυρούς στο  ψηφοδέλτιο της αρεσκείας μας για το Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.(χρώματος λευκού). 

Για τη διευκόλυνση των εκλογέων και τη διασφάλιση της ευρύτερης δυνατής συμμετοχής τους, χορηγείται άδεια μιας (1) ημέρας σε όλα τα μέλη του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π. που θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018, σύμφωνα με το Αρ. Πρωτ. 151512/Ε4/13-09-2018, έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Οι υποψήφιοι για το Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. δικαιούνται πέντε(5)ημέρες άδεια,  ενώ οι των Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. τρεις(3)ημέρες.

Που θα ψηφίσει το Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. στις εκλογές για Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. και Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. σε όλη τη χώρα . . .

0

ΥΠΠΕΘ: Ανακλήσεις, τροποποιήσεις, συμπληρωματικές αποσπάσεις μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το διδακτικό έτος 2018-2019

Απόφαση με θέμα: Ανακλήσεις, τροποποιήσεις, συμπληρωματικές αποσπάσεις μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. για το διδακτικό έτος 2018-2019, υπέγραψε ο Υπουργός Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου. . . .

0

Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α: Αίτημα για ισότιμη μεταχείριση των αναπληρωτών Ε.Ε.Π., Ε.Β.Π. σε σχέση με το στεγαστικό ζήτημα

Με επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α ζητά ισότιμη μεταχείριση των αναπληρωτών Ε.Ε.Π., Ε.Β.Π. σε σχέση με το στεγαστικό ζήτημα . . .

ΥΠΠΕΘ: Προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών υποψηφίων κλάδων ΕΕΠ Αττικής, Δυτ. Ελλάδας, Ιονίων Νήσων και Κεντρικής Μακεδονίας 0

ΥΠΠΕΘ: Προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών υποψηφίων κλάδων ΕΕΠ Αττικής, Δυτ. Ελλάδας, Ιονίων Νήσων και Κεντρικής Μακεδονίας

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι αναρτήθηκαν στις επίσημες ιστοσελίδες των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης:

ΥΠΠΕΘ: Προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών υποψηφίων κλάδων ΕΕΠ 0

ΥΠΠΕΘ: Προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών υποψηφίων κλάδων ΕΕΠ

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι αναρτηθήκαν στις επίσημες ιστοσελίδες των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης:

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Βορείου Αιγαίου

Δυτικής Μακεδονίας

Ηπείρου

Θεσσαλίας

Κρήτης

Νοτίου Αιγαίου

Πελοποννήσου

Στερεάς Ελλάδας

οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης αναπληρωτών υποψηφίων των κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ24, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30, ΠΕ31, οι οποίοι καταρτίστηκαν σύμφωνα με την αριθμ. 56267/Ε4/05-04-2018 (ΦΕΚ 1284/Β΄/11-04-2018) Υπουργική Απόφαση πρόσκλησης. . . .

0

ΥΠΠΕΘ: Αποσπάσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ & ΚΕΔΔΥ

Από το ΥΠΠΕΘ ανακοινώθηκαν οι Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2018-2019 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2018-2019.

Επισημαίνουμε ότι οι αποσπάσεις στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ισχύουν για το διδακτικό έτος 2018-2019, ενώ αυτές στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2018-2019. . . .

0

ΥΠΠΕΘ: Αποσπάσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολ. έτους 2018-19

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλεί:

1) τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) που επιθυμούν να αποσπαστούν σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., να υποβάλουν αίτηση στις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της οργανικής τους θέσης από 20/4/2018 έως και 30/4/2018. . . .