Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης: Έναρξη των διαδικασιών ίδρυσης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την ίδρυση του Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κ.Ε.Ε. στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. . . .