Tagged: ΚΕΕ

0

ΥΠΠΕΘ: Προτροπή σε ΑΕΙ – ΤΕΕ για ίδρυση Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.) διετούς διάρκειας για αποφοίτους των ΕΠΑΛ

Το υπουργείο Παιδείας θα αναλάβει τη χρηματοδότηση των διετών Προγραμμάτων στα Πανεπιστήμια, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Παιδείας Ηλίας Γεωργαντάς , σε ευρεία σύσκεψη με Πρυτανικές Αρχές Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Παιδείας, παρουσία των Γενικών Διευθυντών Ανώτατης Εκπαίδευσης και Οικονομικών Υπηρεσιών και συνεργατών του υπουργού. Υπενθυμίζεται ότι με την με αρ. πρ. 124918/Ζ1/23-7-2018 απόφαση του Υπουργού Παιδείας...

0

Εκδήλωση ενδιαφέροντος σχολικών συμβούλων και εκπαιδευτικών Δ.Ε. για τη συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικών Λυκείων έτους 2018.

Με έγγραφό του  ΥΠΠΕΘ Καλούνται οι σχολικοί σύμβουλοι Δ.Ε. και οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. των ειδικοτήτων που είναι συναφείς με τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και ενδιαφέρονται για συμμετοχή στην Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων των ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω των Διευθύνσεων Δ.Ε., προκειμένου να εκδοθεί η σχετική Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (παρ. 5 και 6 του άρθρου 42 του Ν. 4351/2015, ΦΕΚ 164-Α΄ σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του Π.Δ. 60/2006, ΦΕΚ 65-Α΄).

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις των Γενικών Λυκείων θα διεξαχθούν από 8 έως 19 Ιουνίου 2018, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ήδη καθορισθεί.
Οι ενδιαφερόμενοι σχολικοί σύμβουλοι και εκπαιδευτικοί δεν πρέπει να . . .

0

Ιδρυση – Λειτουργία των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης

Στο Άρθρο 8 του νομοσχεδίου για το Πανεπιστήμιο Δ. Αττικής περιλαμβάνονται οι διατάξεις που ορίζουν την ίδρυση και την λειτουργία των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Αρθρο 8
Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

1. Η παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4485/2017 καταργείται.
2. Μετά το άρθρο 48 του ν. 4485/2017 προστίθεται άρθρο 48Α που έχει ως εξής:
«Άρθρο 48Α
Κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης
1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Συγκλήτου του οικείου Ιδρύματος, γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.) και γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.) του άρθρου 79, μπορεί να ιδρύονται στα Α.Ε.Ι. Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.) που παρέχουν διετή προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης για αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.). Το Κ.Ε.Ε. αποτελεί ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος.
2. Στην πρόταση της Συγκλήτου προσδιορίζονται:
α) τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύουν τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης του Κ.Ε.Ε., τα οποία πρέπει να είναι συναφή με ένα από τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύουν τα Τμήματα του Ιδρύματος,
β) η ύπαρξη των αναγκαίων πόρων για τη λειτουργία των προγραμμάτων, ιδίως δε το προσωπικό και η υλικοτεχνική υποδομή, καθώς και το τμήμα των πόρων αυτών που μπορεί να διατεθεί από το Α.Ε.Ι., με ταυτόχρονη εκτίμηση του ετήσιου κόστους για τους πόρους που δεν μπορούν να καλυφθούν από το Α.Ε.Ι.. Σε περίπτωση διενέργειας του εκπαιδευτικού προγράμματος σε χώρους που έχουν παραχωρηθεί στο οικείο Α.Ε.Ι. σύμφωνα με την παρ. 13, για την ίδρυση του Κ.Ε.Ε. πρέπει να προσκομίζεται και η πράξη παραχώρησης,
γ) η σκοπιμότητα ίδρυσης του Κ.Ε.Ε., με βάση τις εθνικές και περιφερειακές ανάγκες της εθνικής οικονομίας. Η σκοπιμότητα ίδρυσης μπορεί να τεκμηριώνεται με προτάσεις των Περιφερειακών Επιτροπών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, των Επιμελητηρίων και των Επιστημονικών Ενώσεων της Περιφέρειας στην οποία εδρεύει το Α.Ε.Ι., του Ο.Α.Ε.Δ., καθώς και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου.
Στην ιδρυτική απόφαση αναγράφονται τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης που παρέχονται στο Κ.Ε.Ε.. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται έως την 31η Μαρτίου, καθορίζεται ο μέγιστος αριθμός εισακτέων κατ’ έτος, ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου.
3. Όργανα του Κ.Ε.Ε. είναι:
α) το Συμβούλιο,
β) ο Πρόεδρος,
γ) οι Διευθυντές προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης.
4. α) Το Συμβούλιο είναι πενταμελές και αποτελείται από: . . .