ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΦΟΙΤΗΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Α) Οι διαδικασίες εγγραφών – μετεγγραφών στα ΕΠΑΛ ορίζονται με την ΥΑ Φ1α/98933/Δ4 ΦΕΚ 2075 Τ Β΄ 15-6-2017.

Φ1α/98933/Δ4 ΦΕΚ 2075 Τ Β΄ 15-6/2017

Στην ίδια ΥΑ ορίζεται  και η διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής δήλωσης προτίμησης ΕΠΑΛ, ή τομέα ΕΠΑΛ, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να πραγματοποιηθεί κατόπιν η εγγραφή ή μετεγγραφή του μαθητή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

 

Σύνδεσμος με τον ιστότοπο του ΥΠΠΕΘ για την υποβολή της ηλεκτρονικής δήλωσης προτίμησης

(για την είσοδο απαιτούνται οι κωδικοί TAXISNET του κηδεμόνα).

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το βιβλίο “Προσανατολισμοί μετά το Γυμνάσιο” 

 


 

B) Οι διαδικασίες διαχείρισης των απουσιών των μαθητών καθώς και του χαρακτηρισμού της φοίτησης τους  ορίζονται με την ΥΑ 133381 ΦΕΚ 2767 Τ Β΄24-8-2016 άρθρο 12 και μετέπειτα.

 ΥΑ 133381 ΦΕΚ 2627 Τ Β΄ 24/8/2016

Με το άρθρο 3 του ΠΔ 56 ΦΕΚ 91 Τ  Α΄19-5-2016 ορίζονται οι ημέρες των αργιών, σχολικών εορτών καθώς και τα διαστήματα των διακοπών 

ΠΔ 56 ΦΕΚ 91 Τ  Α΄ 19-5-2016 

Σχετικά με τις απουσίες των μαθητών που οφείλονται σε απεργίες των ΜΜΜ καθώς και σε ασθένεια λόγω του ιού της γρίπης Η1Ν1, πάγια τακτική του ΥΠ.Π.Ε.Θ. είναι η επικαιροποίηση κάθε χρόνο παλαιότερων εγκυκλίων που δίνουν τη δυνατότητα στους Συλλόγους Διδασκόντων, υπό προϋποθέσεις, να μη λαμβάνουν υπόψη αυτές τις απουσίες.

Εγκύκλιος για απουσίες λόγω του ιού της γρίπης Η1Ν1
 

Απουσίες λόγω απεργίας των ΜΜΜ

 


 

Γ) Οι διαδικασίες αξιολόγησης – χαρακτηρισμού της τελικής επίδοσης – προαγωγής – απόλυσης των μαθητών καθορίζονται από το ΠΔ 56 ΦΕΚ 91 Τ Α΄ 19-5-2019  όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 46 ΦΕΚ 68 Τ Α΄15-5-2017.

ΠΔ 56 ΦΕΚ 91 Τ Α΄ 19-5-2016
ΠΔ 42 ΦΕΚ 68 Τ Α΄ 15-5-2017