ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Με την εγκύκλιο φ.151/27299/Α5  ΦΕΚ 545 Τ Β΄/22-2-2017 καθορίστηκαν οι διαδικασίες πρόσβασης και επιλογής με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ του ν. 4186/2013

Φ.151/27299/Α5 ΦΕΚ 545 Τ Β΄17-2-2017 

Με την εγκύκλιο Φ.151/28324/Α5/ 20-02-2017 ορίστηκε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων στις Πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ 2017.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Με την εγκύκλιο Φ.151/72400/Α5/ 03-05-2017 ορίστηκε η διαδικασία διεξαγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ 2017

Φ.151/72400/Α5/03-05-2017 

σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2017 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΟΥΣ 2017 

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ 2017 

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ 2017 10% 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ  

Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα 2017-2018
 
Ανακοινοποίηση της ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων ΕΠΑΛ 2017-2018

Εισαγωγή σε ποσοστό 5% χωρίς εξετάσεις – Πιστοποίηση αναπηρίας των υποψηφίων από τα ΚΕ.Π.Α. 2017-2018