ΕΟΠΠΕΠ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη στο Υπομητρώο Α.3 Ειδικών Επιστημόνων – Τεχνικών για την κατάρτιση καταλόγου Θεμάτων νέων ειδικοτήτων και τη διενέργεια των Εξετάσεων Πιστοποίησης των αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) καλεί
Τους ενδιαφερόμενους για ένταξη στο Υπομητρώο Α.3 να υποβάλουν:
1. Αίτηση/Δήλωση πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη
2. Δελτίο Ταυτότητας (απλή φωτοτυπία)
3. Τίτλους σπουδών (απλή φωτοτυπία)
4. Αποδεικτικά τριετούς (3)επαγγελματικής εμπειρίας την τελευταία πενταετία ή εκπαιδευτικής εμπειρίας τεσσάρων (4) εξαμήνων σε Ι.Ε.Κ. ή εκπαιδευτικής εμπειρίας ενός (1) έτους σε ΕΠΑ.Λ. στο αντικείμενο της ειδικότητας για την οποία θα καταρτιστεί κατάλογος θεμάτων
Α. Έργο των ανωτέρω Ειδικών Επιστημόνων – Τεχνικών είναι:
α) Κατά την προετοιμασία των Εξετάσεων Πιστοποίησης:
Η κατάρτιση, αναθεώρηση ή και τροποποίηση των Καταλόγων θεμάτων των Εξετάσεων ανά ειδικότητα Μεταλυκειακού Έτους Τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
β) Κατά τη διενέργεια των Εξετάσεων Πιστοποίησης:
Ο έλεγχος και η διαμόρφωση των θεμάτων των εξετάσεων, η παροχή τυχόν διευκρινίσεων στους/στις εξεταζόμενους/ες καθώς και η παροχή οδηγιών για τη βαθμολόγηση των έντυπων απαντήσεων του θεωρητικού μέρους των εξετάσεων και την αξιολόγηση των θεμάτων του πρακτικού μέρους των εξετάσεων.
Β. Ειδικότητες του Μεταλυκειακού Έτους- Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ.
1.Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
2. Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
3. Γραφικών Τεχνών
4. Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
5. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
6. Βοηθός Ιατρικών –Βιολογικών Εργαστηρίων
7. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
8. Αισθητικής Τέχνης
9. Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
10. Βοηθός Νοσηλευτή
11. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
12. Σχεδιαστής δομικών έργων και γεωπληροφορικής
13. Τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής
14. Τεχνικός ηλεκτρολογικών συστημάτων, εγκαταστάσεων και δικτύων
15. Τεχνικός Οχημάτων
16. Τεχνικός φυτικής παραγωγής
17. Σύγχρονη επιχειρηματική γεωργία
18. Υπάλληλος διοίκησης και οικονομικών υπηρεσιών

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την ανακοίνωση – πρόσκληση του ΕΟΠΠΕΠ 

You may also like...

1 Response

  1. Βασδέκη Δέσποινα says:

    δεν μπορώ να ανοίξω την πρόσκληση του ΕΟΠΠΕΠ για την ένταξη στο υπομητρώο για τους εκπαιδευτές Μαθητείας. μέχρι πότε είναι οι αιτήσεις; ταχυδρομώ τις φωτοτυπίες των δικαιολογητικών στον ΕΟΠΠΕΠ ή στέλνονται ηλεκτρονικά; και αν τις ταχυδρομώ : διεύθυνση και υπόψιν ποιανού;
    Ευχαριστώ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *