ΥΠΠΕΘ: Επιχορήγηση του Ιδρύματος Νεολαίας και δια βίου Μάθησης για το οικον. έτος 2018 για την κάλυψη υποχρεώσεων Δημοσίων ΙΕΚ & ΣΕΚ

Ο Υπουργός Παιδείας κ.  Κ. Γαβρόγλου ενέκρινε τη χρηματοδότηση προς το ίδρυμα Νεολαίας και δια βίου Μάθησης για το οικονομικό έτος 2018  με σκοπό την κάλυψη
υποχρεώσεων Δημοσίων ΙΕΚ και ΣΕΚ, με το  ποσό  1.909.980,00€ .
Το αναφερόμενο ποσό θα διατεθεί για την εκτέλεση έργων ή υποέργων που θα αναθέτει η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, στη βάση των προδιαγραφών που ορίζει η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *