Ε.Ε.Φ.: Μοριoδοτούμενο Επιμορφωτικό Σεμινάριο

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ υλοποιεί και για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό σεμινάριο 400 ωρών με θέμα«Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)».

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

Εκπαιδευτικούς μόνιμους και ωρομίσθιους Β/βάθμιας Εκπαίδευσης

Στελέχη της εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων

Φοιτητές που τους ενδιαφέρει η εκπαίδευση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

Διάρκεια:400 ωρών

Ημέρες και ώρες διεξαγωγής σεμιναρίου: Ένα Σαββατοκύριακο κάθε μήνα 

Πόλεις διεξαγωγής Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα,Κοζάνη

(Σάββατο 10:00 – 14:00, Κυριακή 10:00- 14:00) και τμήμα εξ αποστάσεως

Με το πέρας των μαθημάτων,θα δοθεί στους συμμετέχοντες

Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης και Συνοδευτικό με αναλυτική παρουσίαση των διδαχθεισών Ενοτήτων, υπογεγραμμένο από το ΚΕΚ του Πανεπιστημίου.

Θεματικές Ενότητες

Εισαγωγή στην εκπαίδευση ενηλίκων

Το θεσμικό Πλαίσιο των ΣΔΕ

Το ανθρώπινο δυναμικό στα ΣΔΕ

Ο Εκπαιδευόμενος στα ΣΔΕ

Διδακτικές Μέθοδοι στα ΣΔΕ

Η Διαχείριση της Ομάδας στα ΣΔΕ

Η Αξιολόγηση στα ΣΔΕ

Η Αξιολόγηση στα ΣΔΕ

 

Εποπτεία προγράμματος: Φιλντίσης Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Φ        

Πληροφορίες – Εγγραφές:

Γραμματεία της ΕΕΦ τηλ. 210 3635701 Πολυχρονάτος Κώστας ώρες 10:00-14:00
Περισσότερες πληροφορίες Δημητριάδου Δέσποινα 6977502682

Αποστολή της αίτησης στο email despdimitrd@gmail.com

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………………………………………………….

ΟΝΟΜΑ:…………………………………………………………………………………

ΙΔΙΟΤΗΤΑ:………………………………………………………………………………

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:……………………………………………………………………………

Ε- ΜΑΙL…………………………………………………………………………………

TΗΛΕΦΩΝΟ:…………………………………………………………………………….

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *