ΟΙΕΛΕ: Κάλλιο αργά . . .

Με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της η Ο.Ι.ΕΛ.Ε. αναφέρεται στην καθοριστική, όπως την χαρακτηρίζει, εγκύκλιοτου Υπ. Παιδείας με την υπογραφή του Γεν. Γραμματέα κ. Αγγελόπουλου και θέμα: «Εγκύκλιες οδηγίες για την άσκηση του εποπτικού ρόλου των Δ/νσεων Εκπαίδευσης σε θέματα διαδικασιών και ελέγχου νομιμότητας παρεκκλίσεων ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα και πρόσθετων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ιδιωτικών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των τμημάτων των ξένων σχολείων που ακολουθούν το ελληνικό πρόγραμμα σπουδών».

Η έκδοση της οδηγίας αυτής αποτελούσε αίτημα της ΟΙΕΛΕ μετά την ψήφιση του Ν. 4472/2017, ώστε να ελεγχθεί το σύνολο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ιδιωτικών σχολείων, ιδίως όμως το κομμάτι των δράσεων, διότι γνωρίζαμε πως η μεγάλη πλειονότητα των ιδιωτικών σχολείων θα επιχειρήσει να παρακάμψει τη νομιμότητα. Δυστυχώς, δικαιωθήκαμε πανηγυρικά. Παρά τις συνεχείς μας έγγραφες προσκλήσεις για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα, η Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης δεν το αντιμετώπισε έγκαιρα και με αυστηρότητα, με αποτέλεσμα ελάχιστα σχολεία να έχουν δηλώσει για την τρέχουσα σχολική χρονιά τις δράσεις τους. Με στοιχεία που έχουμε συλλέξει στις μεγάλες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, το ποσοστό των ιδιωτικών σχολείων που δηλώνουν τις δράσεις δεν ξεπερνά το 15%.

Στην εγκύκλιο αυτή, που θα αναλυθεί διεξοδικά σε επόμενη ανάρτηση, αναφέρεται πως τα ιδιωτικά σχολεία είναι πλέον υποχρεωμένα να δηλώσουν το σύνολο του ΕΩΠΔ (με τις παρεκκλίσεις) και τις πρόσθετες εκπαιδευτικές δράσεις στο πληροφοριακό σύστημα myschool. Η πρωτοβουλία αυτή του Υπουργείου Παιδείας, που έρχεται όπως προαναφέραμε με ένα χρόνο καθυστέρηση, αναγνωρίζει το σοβαρό πρόβλημα ανομίας, ιδίως στο τμήμα των δράσεων, και το αντιμετωπίζει με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο. Πλέον, οι επιτήδειοι βλέπουν τα περιθώρια για αδήλωτη εργασία, φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή να στενεύουν δραματικά.

Πτυχές της εγκυκλίου θα εξηγηθούν, όπως προαναφέρθηκε, σε επόμενή μας ανακοίνωση, όμως πρέπει να επισημάνουμε ότι τα ιδιωτικά σχολεία έχουν περιθώριο να δηλώσουν τις παρεκκλίσεις τους για φέτος μέχρι τις 24 Αυγούστου, ώστε να τεθούν υπό τον έλεγχο νομιμότητας των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. Οι πρόσθετες δράσεις μπορούν να κατατίθενται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, όμως σε κάθε περίπτωση το αργότερο ένα μήνα πριν από την έναρξή τους.

Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *