ΙΕΠ: Απάντηση σε αναφορά περί προβλημάτων κατά τη διαδικασία του ελέγχου νομιμότητας των πινάκων κατάταξης εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής που περιλαμβάνεται στην Ετήσια Έκθεση του ΑΣΕΠ

Δελτίο τύπου με τίτλο:

Σχόλιο του ΙΕΠ σχετικά με την ετήσια Έκθεση του ΑΣΕΠ

αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ

Στο Δ.Τ αναφέρεται:

Με αφορμή την Ετήσια Έκθεση του ΑΣΕΠ, στην οποία γίνεται λόγος για «συνεχιζόμενα προβλήματα κατά τη διαδικασία του ελέγχου νομιμότητας των πινάκων κατάταξης εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, με κυριότερο την έλλειψη επικοινωνίας με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής» (Έκθεση ΑΣΕΠ, 2017), το ΙΕΠ επισημαίνει ότι:

Η αρμόδια Επιστημονική Επιτροπή για εξέταση συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων

  • αποτελεί αυτόνομη Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων
  • συγκροτείται με αποκλειστική απόφαση του ΥΠΠΕΘ και σε αυτό υπάγεται
  • δεν λογοδοτεί στο Δ.Σ. του ΙΕΠ, στο οποίο απλώς στεγάζεται και πραγματοποιεί τις συνεδριάσεις της

Επομένως  η Επιτροπή επιτελεί  έργο ανεξάρτητο από το ΙΕΠ, γεγονός που καθιστά οποιαδήποτε αιτίαση εις βάρος του, σχετικά με το θέμα, αβάσιμη.

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *