ΙΕΠ: Επιμόρφωση και εφαρμογή της παιδαγωγικής Φρενέ σε Αττική, Κορινθία, Αργολίδα και Αρκαδία. Δηλώσεις συμμετοχής έως 22/6

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το ΥΠ.Π.Ε.Θ. εγκρίνει και υλοποιεί εκπαιδευτικό πιλοτικό πρόγραμμα εφαρμογής της Παιδαγωγικής Φρενέ (Freinet)  στα δημόσια σχολεία από εθελοντές/- όντριες  εκπαιδευτικούς των Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Κορινθίας, Αργολίδας και Αρκαδίας, με τη συνεργασία του  Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Στο πρόγραμμα αυτό συνεργάζονται Τμήματα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, επιμορφωτές από το γαλλικό δίκτυο Φρενέ (ΙCEM) και η παιδαγωγική ομάδα για τη διάδοση της παιδαγωγικής Φρενέ στην Ελλάδα «ΤΟ ΣΚΑΣΙΑΡΧΕΙΟ – Πειραματικοί ψηλαφισμοί για ένα σχολείο της κοινότητας», που κατέθεσε και τη σχετική πρόταση και αναλαμβάνει την επιστημονική καθοδήγηση του προγράμματος.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι/-ες επιθυμούν να εφαρμόσουν στην τάξη τους τη συνεργατική μάθηση με την παιδαγωγική Φρενέ. Θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις κατά το ερχόμενο σχολικό έτος 2018-2019. Στην πρώτη φάση θα γίνει εισαγωγική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν, ενώ στη δεύτερη φάση θα ακολουθήσει εφαρμογή της παιδαγωγικής Φρενέ σε πιλοτικές τάξεις και σχολεία με την υποστήριξη των υπευθύνων του προγράμματος, καθώς και ανταλλαγή εμπειρίας των εκπαιδευτικών. Στο τέλος του προγράμματος θα γίνει απολογισμός  και διάχυση των αποτελεσμάτων της πιλοτικής εφαρμογής. Η συνολική διάρκεια της  επιμόρφωσης θα είναι 52 ώρες.

Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Πιλοτικό πρόγραμμα  να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τις 22-06-2018 (και ώρα 14:00 ), συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π.(www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php).

Για την επιλογή των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στο Πιλοτικό πρόγραμμα θα ληφθούν υπόψη κατά σειρά βαρύτητας:

α) η προηγούμενη εμπειρία από επιμορφώσεις και εφαρμογές της παιδαγωγικής Φρενέ, όπως π.χ. η συμμετοχή στις συναντήσεις του Δικτύου Συνεργατικών Σχολείων,

β) η συμμετοχή περισσότερων εκπαιδευτικών ανά σχολική μονάδα, με στόχο τη δημιουργία πυρήνων συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών για την εφαρμογή της παιδαγωγικής Φρενέ και

γ) η αιτιολόγηση της πρόθεσης των ενδιαφερομένων να παρακολουθήσουν το Πιλοτικό Πρόγραμμα, όπως θα εκτίθεται στην αίτησή τους.

Τα ονόματα των συμμετεχόντων/- ουσών θα έχουν ανακοινωθεί ως τις 10-07-2018.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *