ΥΠΠΕΘ: Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Β/θμιας και Α/θμιας Εκπαίδευσης σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ ΥΑ μέσω των οποίων αποσπώνται εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2018-2019, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Πατήστε εδώ για να δείτε τις αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Β/θμιας

Πατήστε εδώ για να δείτε τις αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *