ΥΠΠΕΘ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2018-19

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ ΥΑ μέσω της οποίας αποσπώνται εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2018-2019, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την Υ.Α.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *