Εκλογή Πρυτανικής αρχής στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών: Ο Ν. Τρανός νέος Πρύτανης

Με πράξη που υπέγραψε η Υπουργός Παιδείας κ. Ν. Κεραμέως Δ Ι Α Π Ι Σ Τ Ω Ν Ε Τ Α Ι

α) η εκλογή ως Πρύτανη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, του Νικολάου Τρανού του Αναστασίου, με ΑΔΤ Μ 154051, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, με θητεία τριών (3) ετών, από 01-09-2019 έως 31-08-2022.

β) η εκλογή των κάτωθι Καθηγητών, ως Αντιπρυτάνεων της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, με την ίδια ως άνω θητεία:

i. Ιωάννη Σκαλτσά του Παναγιώτη, με ΑΔΤ ΑΕ 529400, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών .

ii. Φωτεινής Ζήκα του Βασιλείου, με ΑΔΤ Φ 010342, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης, της Σχολής Καλών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

iii. Βασίλη Βλασταρά του Παναγιώτη, με ΑΔΤ ΑΒ 288601, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την σχετική διαπιστωτική ράξη

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *