ΕΕΦ: Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα του διαγωνισμού φυσικής 2019

Το θέμα Α8 της Β Λυκείου δεν θα ληφθεί υπόψη στη Βαθμολογία επειδή διαπιστώθηκε πως ορισμένα εξεταστικά κέντρα δεν είδαν εγκαίρως mail που τους στάλθηκε με διόρθωση  στην εκφώνηση του αντίστοιχου θέματος. Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ19- Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΒ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ33-Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΓ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ47- Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΑ΄ΛΥΚΕΙΟΥΒ΄ΛΥΚΕΙΟΥΓ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *