Π.Δ.Ε. Αττικής: Δεν απαιτείται αντικατάσταση της αίτησης μετά την ανακοινοποίηση της πρόσκλησης Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

Μετά την ανακοινοποίηση της Υ.Α. πρόσκλησης ΕΕΠ-ΕΒΠ ως προς την αίτηση με συμπλήρωση της φράσης στο σημείο πάνω από τις υπογραφές:

  • Έχω πραγματοποιήσει εγγραφή στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., διαθέτω προσωπικούς κωδικούς και έχω ελέγξει τα στοιχεία του ηλεκτρονικού μου φακέλου πριν από την κατάθεση της παρούσας αίτησης.

καθώς και την ανακοινοποίηση της ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ως μεμονωμένου αρχείου.

γίνεται γνωστό

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ 8-5-2019, ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.

Επισυνάπτονται

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *