Οι Τομείς και οι Ειδικότητες ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) για το σχολικό έτος 2019-2020

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αρ. αρ. Φύλλου 1515 τ. Β΄7/5/2019 η Υ.Α. Φ20/63868/Δ4/22-4-2019 με θέμα: Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) για το σχολικό έτος 2019-2020. με την οποία καθορίζονται οι τομείς και οι ειδικότητες ανά ΕΠΑΛ που θα λειτουργήσουν κατά το σχ. έτος 2019-20

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το ΦΕΚ 1515 τ. Β΄7/5/2019 με την Υ.Α. Φ20/63868/Δ4/22-4-2019

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *