7ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικών Δημοτικού 2019: Θέματα και απαντήσεις

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Φ. τα θέματα και οι απαντήσεις του 7ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού 2019.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ε΄

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤ΄

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *