ΥΠΠΕΘ: Πρόσβαση στο Μητρώο Πολιτών για εγγραφές, μετεγγραφές, μεταθέσεις, διορισμούς, προσλήψεις κ.α.

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση(Κ.Υ.Α.) των Υπουργών Παιδείας, και Εσωτερικών το Υπουργείο Παιδείας αποκτάπρόσβαση στη βάση δεδομένων του Πληροφοριακού Συστήματος του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄) – «Μητρώο Πολιτών» – του Υπουργείου Εσωτερικών, για την άσκηση αρμοδιοτήτων του.
Ανάμεσα σε άλλα, το Υπουργείο Παιδείας θα χρησιμοποιεί το «Μητρώο Πολιτών» για:

  • ·         Μεταθέσεις, τοποθετήσεις, αποσπάσεις, μετατάξεις εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.
  • ·         Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων – εγγραφή μαθητών
  • ·         Εγγραφές μαθητών σε Γυμνάσια και Λύκεια
  • ·         Εγγραφές – Μετεγγραφές μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια
  • ·         Μετεγγραφές φοιτητών
  • ·         Διορισμούς, προσλήψεις εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.
  • ·         Παροχή Στεγαστικού επιδόματος σε φοιτητές – Στέγαση και Σίτιση φοιτητών
  • ·         Υποτροφίες για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (Ε.Κ.Ο)

Οι απαραίτητες πληροφορίες για τη διεκπεραίωση των ανωτέρω διαδικασιών θα μεταφέρονται με ηλεκτρονικά μέσα από το Π.Σ. «Μητρώο Πολιτών» στα Πληροφοριακά Συστήματα του Υπουργείου Παιδείας. 
Ειδικότερα, τα δεδομένα θα μεταφέρονται από το Μητρώο Πολιτών στο Τμήμα Διαλειτουργικότητας, Ψηφιακής Σύγκλισης και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Παιδείας.
  Για τα δεδομένα στα οποία του χορηγείται πρόσβαση, το ΥΠ.Π.Ε.Θ οφείλει να συμμορφώνεται πλήρως με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, τόσο ως υπεύθυνος όσο και ως εκτελών την επεξεργασία των δεδομένων αυτών, καθώς και να μεριμνά για τη συμμόρφωση τυχόν τρίτου φορέα στον οποίο αναθέτει την εκτέλεση της επεξεργασίας για λογαριασμό του.
Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το ΦΕΚ με την ΚΥΑ

ΦΕΚ B 767 – 06.03.2019 Σελίδες 12 (9307 – 9318) 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *