Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος για το σύστημα διορισμών των Εκπαιδευτικών

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αρ. φύλλου 13 τ. Α΄29/1/2019 ο νόμος 4589/2019 με θέμα: Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις, που περιλαμβάνει τις διατάξεις για το σύστημα διορισμών των Εκπαιδευτικών.

Πατήστε εδώ για να ανοίξε το ΦΕΚ με τον νόμο 4589/2019

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *