Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Πρόσκληση για μετάταξη εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε συνέχεια της αριθμ. 25/23-1-2019 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος, καλεί μόνιμους εκπαιδευτικούς της Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης, που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/15-2-2017), να υποβάλουν μέχρι 31 Μαρτίου 2019 αίτηση μετάταξης στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική (Παπασιοπούλου 2-4, Λαμία, Τ.Κ. 35131, e-mail: g-dib@dib.uth.gr, τηλ: 22310-66720) και να την κοινοποιήσουν στη Διεύθυνση Διοικητικού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Αργοναυτών και Φιλελλήνων, Τ.Κ. 38221 Βόλος, 2421074587).

Θα προτιμηθούν οι ακόλουθες ειδικότητες εκπαιδευτικών:

• Πληροφορική

• Βιολογία

• Χημεία

• Μαθηματικά

• Φυσική

Οι Εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν ανάλογα με την ειδικότητάς τους στη διδασκαλία μαθημάτων, που άπτονται των γνωστικών αντικειμένων της Πληροφορικής, του Προγραμματισμού, της Ηλεκτρονικής, των Τηλεπικοινωνιών, της Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών, των Δικτύων, της Βιολογίας, της Μαθηματικής Ανάλυσης, της Γραμμικής Άλγεβρας, της Βιολογίας, της Βιοχημείας και της Βιοπληροφορικής.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

i) Αίτηση μετάταξης, βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική http://www.dib.uth.gr/?q=el/node/48, όπου να αναφέρεται η ειδικότητα του εκπαιδευτικού και τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών που επιθυμεί να διδάξει.

ii) Βιογραφικό υπόμνημα με τα σχετικά παραστατικά (τίτλοι σπουδών, δημοσιεύσεις, κ.λ.π.)

iii) Βεβαίωση προϋπηρεσίας από το ΑΕΙ, όπου έχει υπηρετήσει.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την πρόσκληση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *