Ι.Κ.Υ.: Ανακοίνωση Πρόσκλησης Υποβολής αιτήσεων Erasmus+ 2019

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ  η Πρόσκληση Υποβολής αιτήσεων Erasmus+ 2019 για τους Τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Αυτές οι ανακοινώσεις λειτουργούν ως Εθνικές Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων στο Πρόγραμμα Erasmus+ για τους Τομείς:

1.της Σχολικής Εκπαίδευσης,

2. της Ανώτατης Εκπαίδευσης,

3.της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και

4.της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. 

Επίσης, μπορείτε να βρείτε και αναλυτικές οδηγίες για τις αιτήσεις ΚΑ1 και τις αιτήσεις KA2 βήμα- βήμα για τους Τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης όσον αφορά στις Δράσεις του Erasmus+ που διαχειρίζεται το ΙΚΥ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον Οδηγό του Erasmus+ για το 2019.

Υπενθυμίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία για τη Βασική Δράση 1/ ΚΑ1 για τους τομείς της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης είναι η 5η Φεβρουαρίου 2019 ενώ για τη Βασική Δράση 2/ ΚΑ2- Στρατηγικές Συμπράξεις στους Τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 21η Μαρτίου 2019.

Ανακοίνωση: Σχολική Εκπαίδευση

Ανακοίνωση: Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Ανακοίνωση: Ανώτατη Εκπαίδευση

Ανακοίνωση: Εκπαίδευση Ενηλίκων

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *