Category: ΙΕΠ

0

Δελτίου Τύπου σχετικά με το διήμερο συνέδριο που διοργάνωσε το ΙΕΠ, με θέμα: «Εκπαίδευση στη Δημοκρατία, Δημοκρατία στην Εκπαίδευση»

Την έναρξη του Συνεδρίου χαιρέτισαν οι:  Δημήτρης Σεβαστάκης, Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, Μαρία Γιαννακάκη, Γενική Γραμματέας Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και Μαρία Γαβουνέλη, Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων Την πρώτη ημέρα οι εισηγήσεις αφορούσαν το θεωρητικό πλαίσιο της Δημοκρατίας στην Εκπαίδευση, καλές πρακτικές που εφαρμόστηκαν, αλλά και το νομοθετικό...

0

Ι.Ε.Π.: Διήμερα επιμορφωτικά σεμινάρια στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης»

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) υλοποιεί την Πράξη «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» με κωδικό MIS 5007907, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Στο πλαίσιο υλοποίησης της εν λόγω Πράξης πραγματοποιήθηκαν δύο διήμερα επιμορφωτικά σεμινάρια, το πρώτο στις 11...

0

Ι.Ε.Π.: Ημερίδα «Για ένα ασφαλές σχολείο χωρίς εξαρτήσεις»

το κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Αθηνών διεξήχθη με πολύ μεγάλη επιτυχία Ημερίδα με θέμα: «Για ένα ασφαλές σχολείο χωρίς εξαρτήσεις». Η  Ημερίδα συνδιοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση κυρίως εκπαιδευτικών και  στελεχών της εκπαίδευσης αναφορικά με τις εξαρτήσεις (συμπεριλαμβανομένου και του διαδικτύου) στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας. Στην ημερίδα, των...

0

ΕΠΑΛ: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.»

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ», το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) εξέδωσε πρόσκληση  (http://www.iep.edu.gr/el/deltia-typou-genika/prosklisi-mia-nea-arhi-sta-epal)  με την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί της Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης και τα φυσικά πρόσωπα/ελεύθεροι επαγγελματίες που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο Μητρώο Επιμορφωτών του Ι.Ε.Π., για την υλοποίηση της επιμορφωτικής υποστήριξης των εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης που εμπλέκονται...

0

ΙΕΠ: Δελτίο Τύπου για την ημερίδα “Φύλο και Εκπαίδευση”

Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα με θέμα  «ΦΥΛΟ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», το Σάββατο 6 Απριλίου 2019, στο Φοιτητικό Πολιτιστικό Κέντρο ΞΕΝΙΑ του Ρεθύμνου, η οποία συνδιοργανώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ), το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ), αναφέρεται σε Δελτίο Τύπου που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ/  Η Ημερίδα απευθυνόταν στα στελέχη της εκπαίδευσης, σε...

0

ΙΕΠ: Επιστημονική ημερίδα με θέμα “Εκπαίδευση παιδιών προσφύγων-Επιμορφωτικές και υποστηρικτικές δράσεις για την ενδυνάμωση της σχολικής κοινότητας”

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής διοργανώνει Επιστημονική Ημερίδα με σκοπό την παρουσίαση βασικών παιδαγωγικών προϋποθέσεων και αρχών για την υποδοχή και ένταξη παιδιών προσφύγων στην τυπική εκπαίδευση, την ανάδειξη καλών πρακτικών διεθνώς, την παρουσίαση των επιμορφωτικών και υποστηρικτικών υλικών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης 4 και τέλος τη σύνδεση των αποτελεσμάτων της Δράσης 4 με την εφαρμογή της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στη...

0

ΙΕΠ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αίτησης για ένταξη στο Μητρώο Επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. για την υποστήριξη της Πράξης “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υλοποίηση της Επιμόρφωσης”

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες  που επιθυμούν να εγγραφούν στο ανωτέρω Μητρώο καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη δικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.phpσυμπληρώνοντας, αποκλειστικά και μόνον σε ηλεκτρονική μορφή, όλα τα απαραίτητα πεδία, με ιδιαίτερη έμφαση στα κριτήρια ένταξης στο  υπομητρώο  επιμορφωτών/επιμορφωτριών, όπως περιγράφονται στην παράγραφο 5 της πρόσκλησης, που επιθυμούν να ενταχθούν. Στη συγκεκριμένη δικτυακή πύλη υπάρχουν οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης. Προθεσμία υποβολής...

0

ΙΕΠ: Δελτίο Τύπου για το Συνέδριο – Σύγχρονες Διδακτικές Μέθοδοι και Προγράμματα Σπουδών

Σύγχρονα, επιστημονικά θεμελιωμένα προγράμματα σπουδών και αποτελεσματικές διδακτικές μέθοδοι, που σέβονται την προσωπικότητα και τις ανάγκες του παιδιού και του νέου ανθρώπου και συμβάλλουν στην ολόπλευρη ανάπτυξή της, βρέθηκαν στο επίκεντρο του διήμερου Συνεδρίου που οργάνωσε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στις 4 και 5 Απριλίου στην Αθήνα. Το Συνέδριο τίμησε με την παρουσία και τον χαιρετισμό του ο υπουργός...

0

ΙΕΠ: Δημοσίευση συνοπτικής έκθεσης για τη μαθητική διαρροή στην ελληνική Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (στοιχεία περιόδου 2014-2017)

To Γραφείο Διερεύνησης και Αποτίμησης Εκπαιδευτικού Έργου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) δημοσιεύει τη συνοπτική «Έκθεση αποτύπωσης της μαθητικής διαρροής στην ελληνική Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, περιόδου 2014-2017». Η έκθεση, η οποία αποτελεί συνέχεια προηγούμενης Έκθεσης του Παρατηρητηρίου Μαθητικής Διαρροής του ΙΕΠ για την περίοδο 2013-2016, εξακολουθεί να βασίζεται στη μελέτη σε επίπεδο γενιάς (κοόρτης) μαθητών και μαθητριών (Α΄-Β’-Γ’ Δημοτικού, Δ’-Ε’-ΣΤ’...

0

ΙΕΠ: Παράταση προθεσμίας υποβολής σχεδίου υλοποίησης Θεματικής Εβδομάδας 2018- 2019

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής σχεδίου υλοποίησης  Θεματικής Εβδομάδας 2018- 2019 μέχρι και τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2019. Σημειώνεται ότι όσα Γυμνάσια και γυμνασιακές δομές αντιμετωπίζουν δυσκολία με τους κωδικούς του myschool μπορούν να αποστέλλουν το σχέδιο τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  thematikievdomada@iep.edu.gr