Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων εισαχθεισών φοιτητριών και εισαχθέντων φοιτητών στα Νέα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με έναρξη μαθημάτων το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-18

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου οι πίνακες με τα ονόματα των εισαγόμενων στα Νέα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με έναρξη μαθημάτων το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.

Α) Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών . . .