Category: ΗΜΕΡΙΔΑ

0

Ημερίδα: Σχεδιασμός και αξιολόγηση της εκπαίδευσης ενηλίκων

ΗΜΕΡΙΔΑ

Σχεδιασμός και αξιολόγηση της εκπαίδευσης ενηλίκων. Ευρωπαϊκή διάσταση στην κατάρτιση των εκπαιδευτών ενηλίκων

Συνεδριακό κέντρο ΕΕΔΕ Λεωφ. Ιωνίας 200 και Ιακωβάτων, Αθήνα

Πέμπτη 27/9/2018 . . .

0

1ο Ε.Κ. Κιάτου: Ημερίδα Διάχυσης ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+

Το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Κιάτου διοργανώνει Ημερίδα Διάχυσης ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, την Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018 και ώρα 19.00 στο Δημοτικό Θέατρο του Κιάτου.  

Σκοπός της Ημερίδας είναι  η  διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος Erasmus+, που υλοποίησε το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Κιάτου.

Η δράση είχε θέμα «Σχεδίαση CAD, Μοντελοποίηση και Εκτύπωση  ψηφιακών μοντέλων με την τεχνολογία Προσθετικής Κατασκευής – 3D Printing» και περιλάμβανε . . .

ΙΕΠ: Διοργάνωση Ενδοσχολικών Επιμορφωτικών Ημερίδων στα πλαίσια της Πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» 0

ΙΕΠ: Διοργάνωση Ενδοσχολικών Επιμορφωτικών Ημερίδων στα πλαίσια της Πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού»

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού»  που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς πόρους.

Στο πλαίσιο της παραπάνω πράξης προβλέπεται η υλοποίηση είκοσι έξι (26) ενδοσχολικών επιμορφωτικών ημερίδων εντός και εκτός Αθηνών.

Οι ενδοσχολικές επιμορφωτικές ημερίδες στην Αθήνα, θα λάβουν χώρα στις εξής σχολικές μονάδες, οι οποίες επελέγησαν μετά από δημοσίευση-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: . . .

0

Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε: Ημερίδα την 5η Ιουνίου 2018 (Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος) με θέμα: «Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία»

Η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, παράρτημα Αττικής  προσκαλεί τα μέλη της και όσους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης ενδιαφέρονται, στην Ημερίδα που διοργανώνει σε συνεργασία με το ΚΠΕ Αργυρούπολης με θέμα: 

 την Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία

την Τρίτη 5 Ιουνίου 2018 στις 7.00 το απόγευμα

στο ΚΠΕ Αργυρούπολης (Μπουμπουλίνας 3, τρείς δρόμους πάνω από το Σταθμό του Μετρό ΑΛΙΜΟΣ).

Εισηγητές θα είναι οι:

ΣΚΟΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, Ομότιμος Καθηγητής Χημείας Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής της έδρας της UNESCO για τη διαχείριση και εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στη Μεσόγειο και Πρόεδρος του ΜΙΟ.

ΦΑΡΑΓΓΙΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ,  Υπεύθυνος ΚΠΕ Αργυρούπολης, Πρόεδρος ΠΕΕΚΠΕ Αττικής.

Το πρόγραμμα της Ημερίδας περιλαμβάνει: . . .

0

ΙΕΠ: Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ενδοσχολικές επιμορφωτικές ημερίδες

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» . Η Πράξη εντάχθηκε στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με την υπ’ αρ. 12160/28-09-2016 (ΑΔΑ:ΨΑΙΚ4653Ο7-Σ9Κ) Απόφαση Ένταξης και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Κ.Τ).

Η Πράξη προβλέπει, μεταξύ άλλων, ενδοσχολικές επιμορφωτικές ημερίδες σε σχολικές μονάδες ειδικής και γενικής αγωγής και εκπαίδευσης όλων των Περιφερειών της χώρας.

Δια ζώσης ενδοσχολικές επιμορφωτικές ημερίδες

 Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 8485/07-11-2016 (ΑΔΑ: ΨΗΟ7ΟΞΛΔ-ΡΡΝ) Απόφαση Υλοποίησης με ίδια μέσα, προβλέπεται να πραγματοποιηθούν τουλάχιστον 26 ενδοσχολικές επιμορφωτικές ημερίδες. Οι ημερίδες θα πραγματοποιηθούν εντός και εκτός Αττικής, ώστε να εφαρμοστεί πιλοτικά το υλικό σε σχολικές μονάδες. Οι Ειδικοί Επιστήμονες/Εμπειρογνώμονες, θα συμμετέχουν ως επιμορφωτές/-ώτριες στις επιμορφωτικές ημερίδες.

Στις 26 ενδοσχολικές επιμορφωτικές ημερίδες θα συμμετέχουν μέλη από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων και οι Ειδικοί Επιστήμονες/Εμπειρογνώμονες της Πράξης ως επιμορφωτές/-ώτριες, ανάλογα με τις ανάγκες των σχολείων και σε συνεννόηση με τους/τις Σχολικούς/-ές Συμβούλους ή και άλλους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία, προκειμένου να παρουσιαστεί στην εκπαιδευτική κοινότητα το προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό που εκπονείται από τους/τις Ειδικούς/-ές Επιστήμονες/Εμπειρογνώμονες στο πλαίσιο των Δράσεων της Πράξης.

Τα θεματικά πεδία του προγράμματος είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την ευαισθητοποίηση και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Πιο συγκεκριμένα, θα υλοποιηθούν ημερίδες επιμόρφωσης ανά σχολική μονάδα στις παρακάτω Θεματικές Ενότητες, συνδυαστικά μέχρι 2 ενότητες:

Κώφωση – Διδασκαλία ΕΝΓ
Τύφλωση – Τυφλοκώφωση
Κινητικές αναπηρίες
Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος-Κοινωνικές Ιστορίες
Ευαισθητοποίηση σε θέματα αναπηρίας και αποδοχή της διαφορετικότητας μέσα από τα παραμύθια, τη μουσική, το θεατρικό παιχνίδι και βιωματικές δραστηριότητες
ΔΕΠΥ
Εικαστικά
Καθολικά σχεδιασμένα Μαθηματικά Ε’ Δημοτικού
Οι ενδοσχολικές επιμορφωτικές ημερίδες θα είναι συνολικής διάρκειας . . .

0

ΥΠΠΕΘ: Ημερίδα με θέμα «Παρουσίαση Θεματικής Επισκόπησης της Ελλάδας για τη Μαθητεία και Παρουσίαση υλοποίησης Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας»

Ημερίδα με θέμα:

«Παρουσίαση Θεματικής Επισκόπησης της Ελλάδας για τη Μαθητεία και Παρουσίαση υλοποίησης Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας»

διοργανώνει τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ»  του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 15 Μαΐου 2018 στην αίθουσα «Jacqueline de Romilly» του ΥΠ.Π.Ε.Θ και ώρα 09:30 – 15:30. 

Εναρκτήρια ομιλία θα απευθύνει ο Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Δ. Μπαξεβανάκης. . . .

0

Παιδική παχυσαρκία, Φυσική δραστηριότητα, Διατροφή Ημερίδα 18/5

Ημερίδα με θέμα: Παιδική παχυσαρκία, Φυσική δραστηριότητα,

Διατροφή

διοργανώνουν την Παρασκευή 18/5 στο Συνεδριακό κέντρο Πανεπιστημιούπολη Ι (Αγ Σπυρίδωνος & Δημητσάνης Αιγάλεω τηλ.:2105385634) :

ο Τομέας Μαθημάτων  Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Δημόσιας & Κοινοτικής Υγείας, Πανεπιστήμιο Δ. Αττικής
το Εργαστήριο Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ΕΚΠΑ
το Τμήμα Ενδοκρινολογικό-Αύξησης και Ανάπτυξης, Νοσοκομείο Παίδων Παν. & Αγ. Κυριακού 
συνδιοργανωτής η Ελληνική Εταιρεία Παιδικής και Εφηβικής Παχυσαρκίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ . . .