Category: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

0

IPPOG Masterclasses: Προχωρημένα μαθήματα Φυσικής Σωματιδίων (για μαθητές Λυκείου) 7 Μαρτίου – 17 Απριλίου 2019

Ανακαλύψτε τον κόσμο των Κουάρκ και των Λεπτονίωνμε πραγματικά πειραματικά δεδομένα. άφησε το σχολείο για μια μέρα και έλα στο πλησιέστερο Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Κέντρο ανακάλυψε θέματα και μεθόδους στη βασική έρευνα για την ύλη και τις δυνάμεις της πραγματοποίησε μετρήσεις σε πραγματικά γεγονότα από τα πειράματα του CERN πάρε μέρος σε μια διεθνή συζήτηση (μέσω internet) για τα αποτελέσματα...

0

Εκπαιδευτήρια «Ο Πλάτων»: Ημερίδα School Libraries Forward

School Libraries Forward «Ουσιαστική αξιοποίηση των σχολικών βιβλιοθηκών από την ευρύτερη σχολική κοινότητα» Το Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2019, από τις 09:30 έως τις 14:40 τα Εκπαιδευτήρια «Ο Πλάτων»διοργανώνουν την ημερίδα School Libraries Forward με θέμα την ουσιαστική αξιοποίηση των σχολικών βιβλιοθηκών από την ευρύτερη σχολική κοινότητα. Σκοπός της ημερίδας είναι να αποτελέσει μια εξαιρετική ευκαιρία, ώστε να αναδειχθεί ο σπουδαίος ρόλος των σχολικών βιβλιοθηκών σε κάθε έκφανση της εκπαιδευτικής διαδικασίας,...

0

Ε.Ε.Φ.: Επιμορφωτικό Σεμινάριο Πιστοποιήσης στην Πληροφορική

H Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ξεκινά κύκλο επιμόρφωσης και πιστοποίησης στον τομέα της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών. Το σεμινάριο αποτελείται από 6 ενότητες (windows, word, excel, power point, access, internet) Μετά το πέρας του σεμιναρίου οι επιμορφωμένοι θα εξεταστούν στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα, και θα λάβουν πιστοποίηση γνώσης Η/Υ  τα οποία είναι απαραίτητα σε διαγωνισμούς...

0

Ε.Ε.Φ.: Επιμορφωτικό σεμινάριo με θέμα «To ARDUINO στη ..ζωή μας»

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου υλοποιεί για το ακαδημαϊκό έτος 2019 επιμορφωτικό σεμινάριo: με θέμα «To  ARDUINO στη ..ζωή μας» ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Σκοπός του παρόντος προγράμματος εξειδίκευσης είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων σχετικά με το σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών  προγραμμάτων με ardouino από εκπαιδευτικούς. Σε ένα πρόγραμμα ,...

0

ΑΣΠΑΙΤΕ: Επιμορφωτικό Πρόγραμμα στην Ειδική Αγωγή

Το Παιδαγωγικό Τμήμα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ανακοινώνει την έναρξη ετήσιου προγράμματος επιμόρφωσης-εξειδίκευσης 450 ωρών με τίτλο: Ειδική αγωγή μαθησιακές δυσκολίες: Διάγνωση, Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις και Συμβουλευτική για το έτος 2019 οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση. Σκοπός του προγράμματος είναι η επιμόρφωση των εν ενεργεία και μελλοντικών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας (γενικής και επαγγελματικής) και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και όσων στελεχώνουν δομές ειδικής...

0

Eπιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε: Κληρώθηκαν τα Κ.Σ.Ε. που θα υλοποιήσουν προγράμματα της 5ης περιόδου. 1η Απριλίου η έναρξη της υλοποίησης των προγραμμάτων επιμόρφωσης

Γίνεται γνωστό ότι τα Κ.Σ.Ε., που υπέβαλαν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για να υλοποιήσουν προγράμματα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. κατά την 5η περίοδο επιμόρφωσης με προβλεπόμενη έναρξη στις αρχές του Απρίλη στο πλαίσιο της σχετικής Πρόσκλησης Π1375/18.12.2018, μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (MIS) με χρήση των κωδικών τους. Επίσης, καλούνται τα Κ.Σ.Ε. που κληρώθηκαν να υλοποιήσουν επιμορφωτικά...

0

ΙΕΠ: Δελτίο Τύπου σχετικά με την επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Ξένων Γλωσσών

Στο πλαίσιο της Δράσης 2: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) και Προγράμματα Εκμάθησης της Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ)» της Πράξης: «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος», MIS 5004204, την οποία υλοποιεί το Ι.Ε.Π., στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από...

0

UNICEF: Επιμορφωτικό πρόγραμμα Teach4integration

H UNICEF (Refugee and Migrant Response in Greece) σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Πανεπιστήμιο Κρήτης οργανώνουν μια σειρά δωρεάν επιμορφωτικών προγραμμάτων για εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται στην εκπαίδευση παιδιών προσφύγων, με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG-ECHO). Τα επιμορφωτικά προγράμματα: απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς (με εστίαση σε...

0

Α.Π.Θ.: Προκήρυξη Προγράμματος «Αρχαία Ελληνικά και Μέση Εκπαίδευση: Γνωστικό Αντικείμενο και Διδακτικές Προσεγγίσεις»

Μετά την επιτυχή διεξαγωγή του προγράμματος Αρχαία Ελληνικά και Μέση Εκπαίδευση: Γνωστικό Αντικείμενο και Διδακτικές Προσεγγίσεις υπό τη μορφή της διά ζώσης διδασκαλίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, λαμβάνοντας υπόψη το πανελλήνιο ενδιαφέρον διοργανώνει το ανωτέρω Πρόγραμμα στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, ΚΕΔΙΒΙΜ του Α.Π.Θ. υπό τη μορφή της εξ αποστάσεως διδασκαλίας με πρωτοποριακό υλικό (κείμενα, παραδείγματα,...

0

Δ.Δ.Ε. Δυτικής Αττικής: Διοργάνωση Συνεδρίου με θέμα «Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Εκπαιδευτικές Πολιτιστικές Δραστηριότητες», 4η ανακοίνωση

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής διοργανώνει σε συνεργασία με την ΕΛΕΣΥΠ το 1ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο με θέμα: «Συμβουλευτική, και Επαγγελματικός Προσανατολισμός Εκπαιδευτικές Πολιτιστικές Δραστηριότητες» στo Eργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ελευσίνας  (Ε.Ε.Ε.ΕΚ Ελευσίνας) και στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο και Λύκειο Ελευσίνας στις 1, 2 και 3 Μαρτίου 2019. Το συνέδριο γίνεται στο πλαίσιο του έργου Erasmus+:  «O ρόλος...