Category: ΕΠΑΛ

0

ΕΠΑΛ: Μείωση του αριθμού των εξεταζόμενων μαθημάτων από το σχολικό έτος 2018 – 2019

Μειώνεται ο αριθμός των εξεταζόμενων μαθημάτων του Επαγγελματικού Λυκείου από το σχολικό έτος 2018 – 2019 έτσι όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο που απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στα Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας, στην οποία περιλαμβάνονται και αναλυτικοί πίνακες με τα χαρακτηριζόμενα ως «γραπτώς εξεταζόμενα» και «μη εξεταζόμενα» μαθήματα κατά τις τελικές γραπτές Προαγωγικές, Απολυτήριες και Πτυχιακές εξετάσεις. Οι τροποποιήσεις στην αξιολόγηση των μαθητών θα περιλαμβάνονται στο νέο Προεδρικό Διάταγμα που θα εκδοθεί. Ειδικότερα:

 ΓΡΑΠΤΩΣ  ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ – ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ – ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΕΤΗ ΕΣΠΕΡΙΝΑ  ΕΠΑ.Λ.  (από το σχολικό έτος 2018 – 20019) 
Κατά τις Προαγωγικές, Απολυτήριες και Πτυχιακές εξετάσεις, οι μαθητές/-τριες και των τριών τάξεων των ΕΠΑ.Λ., εξετάζονται σε έξι (6) μαθήματα, θεωρητικά ή σχεδιαστικά ως εξής: . . .

0

ΥΠΠΕΘ: Προκήρυξη σύμβασης αγοράς τηλεοπτικού και οπτικοακουστικού εξοπλισμού για την πράξη ” Μία νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ”

Το ΥΠΠΕΘ ανακοίνωσε προκήρυξη σύμβασης αγοράς τηλεοπτικού και οπτικοακουστικού εξοπλισμού για την πράξη ” Μία νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ”, εκτιμώμενης συνολικής αξίας 987 096.77 EUR χωρίς ΦΠΑ.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου συνίσταται στην προμήθεια, εγκατάσταση και επίδειξη καλής λειτουργίας εξοπλισμού, σε 306 σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ. σε όλη τη χώρα, για χρήση από την επιστημονική επιτροπή και όλους τους εμπλεκόμενους της πράξης.
Ο εξοπλισμός έχει ως στόχο την παροχή δυνατότητας απομακρυσμένης επικοινωνίας (διασύνδεση πολλών σημείων σε πραγματικό χρόνο, με εικόνα και ήχο), μεταξύ της επιστημονικής επιτροπής της πράξης και του συνόλου των εμπλεκομένων στην εφαρμογή του προγράμματος.
Ειδικότερα, με την υλοποίηση του παρόντος έργου, θα πραγματοποιηθεί η . . .

0

ΥΠΠΕΘ: Επισκέψεις μαθητών/-τριών Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ. σε Σχολικές Μονάδες ΕΠΑ.Λ. και Εργαστηριακά Κέντρα

Με έγγραφό του το ΥΠΠΕΘ ενημερώνει Γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ  ότι με στόχο την αποτελεσματική ενημέρωση και πληροφόρηση των μαθητών/-τριών της Γ΄ τάξης Γυμνασίου καθώς και των μαθητών/-τριών της Α΄ τάξης των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. για τις πιθανές εκπαιδευτικές επιλογές σε ό,τι αφορά στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, είναι αναγκαίο οι Σύλλογοι Διδασκόντων Γυμνασίων και ΓΕ.Λ. καθώς και οι διδάσκοντες το γνωστικό αντικείμενο «Σ.Ε.Π. – Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο εργασίας» στα ΕΠΑ.Λ. σε συνεργασία με τους Συλλόγους Διδασκόντων των ΕΠΑ.Λ. και Ε.Κ. να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν επισκέψεις σε ΕΠΑ.Λ. και Εργαστηριακά Κέντρα που λειτουργούν στην περιοχή τους. Η δράση αυτή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 19 Απριλίου 2019.

0

ΥΠΠΕΘ: Εκδήλωση «Επιλέγω ΕΠΑ.Λ. – Ένα Λύκειο με Προοπτική»

Εναρκτήρια εκδήλωση για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων, στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων διοργανώνει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, την Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιασθεί το πρόγραμμα «ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ στα ΕΠΑΛ», από μαθητές και εκπαιδευτικούς που το υλοποίησαν πιλοτικά το προηγούμενο σχολικό έτος.
Επιπλέον, θα παρουσιασθεί ο θεσμός «ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ – ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ», από εκπαιδευτικούς, μαθητές και εργοδότες.
Τέλος, θα πραγματοποιηθεί συναυλία από μαθητικά μουσικά συγκροτήματα.
Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή εβδομάδα επαγγελματικών δεξιοτήτων αποτελεί μια πρωτοβουλία . . .

0

ΥΠΠΕΘ: Πρόσληψη 442 εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ02 και ΠΕ03, στη Β/θμια Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους και μειωμένου ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ»

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου προσλαμβάνονται 442 εκπαιδευτικοί, κλάδων ΠΕ02 και ΠΕ03, ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους και μειωμένου ωραρίου, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για τη στελέχωση των τμημάτων εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των περιοχών πρόσληψής τους. . . .

ΥΠΠΕΘ: «Οι νέοι και οι νέες επιλέγουν ΕΠΑΛ» – αύξηση του μαθητικού δυναμικού 0

ΥΠΠΕΘ: «Οι νέοι και οι νέες επιλέγουν ΕΠΑΛ» – αύξηση του μαθητικού δυναμικού

Στοιχεία για το μαθητικό δυναμικό των ΕΠΑΛ του τρέχοντος σχολικού έτους 2018-19 σε σύγκριση με το προηγούμενο 2017-2018 ανακοίνωσε στην ιστοσελίδα του το ΥΠΠΕΘ. 

Από τα στοιχεία που παρατίθενται προκύπτει σημαντική αύξηση του μαθητικού δυναμικού τόσο στα ημερήσια, ποσοστό 7,7%, όσο και στα εσπερινά, ποσοστό 13%. Ο συνολικός αριθμός των μαθητών/τριών που σπουδάζουν στα δημόσια Ημερήσια, Εσπερινά και Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια κατά τη φετινή σχολική χρονιά ανέρχονται σε 93.387, αριθμός ρεκόρ για την τελευταία δεκαετία. . . .

0

ΥΠΠΕΘ: Διευκρινίσεις για αναθέσεις μαθημάτων στα ΕΠΑΛ και διδασκαλία από 2 εκπαιδευτικούς

Με εγκύκλιο που εκδόθηκε από το ΥΠΠΕΘ διευκρινίζεται ότι η διεξαγωγή της διδασκαλίας από έναν (1) εκπαιδευτικό σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών μέχρι και δεκαέξι (16) και από δύο (2) εκπαιδευτικούς σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών από δεκαεπτά (17) και άνω,. ισχύει τόσο για τα μαθήματα ειδικοτήτων όσο και τα μαθήματα Τομέων τα οποία πραγματοποιούνται στα εργαστήρια των Τομέων Πληροφορικής και Διοίκησης και Οικονομίας. . . .

0

ΕΠΑΛ: Έγκριση του «Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου» της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ»

Απόφαση με θέμα: Έγκριση του «Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου» της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», MIS 5010706, για το σχολικό έτος 2018-2019, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020. υπέγραψε ο Γ.Γ. του ΥΠΠΕΘ κ. Η.  Γεωργαντάς. . . .

0

ΥΠΠΕΘ: Ανακοίνωση βαθμολογίας και αποτελεσμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των υποψηφίων των επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2018

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων γνωστοποιείται ότι οι βαθμολογίες των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έχουν ήδη ανακοινωθεί στα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που είχαν  αντίστοιχους υποψηφίους.

Όλοι οι υποψήφιοι των  επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ θα μπορούν να βρίσκουν τη βαθμολογία και το Τμήμα/Σχολή επιτυχίας τους στην ιστοσελίδα . . .

0

ΥΠΠΕΘ: Τροποποιήσεις ωρολογίου προγράμματος του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑΛ

Με αποφάσεις που υπέγραψε η Υφυπουργός Παιδείας κ.  Μ. Τζούφη τροποποιούνται τα ωρολόγια προγράμματα του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑΛ και των ειδικοτήτων Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑΛ. . . .