Όλες οι ρυθμίσεις για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση που περιλαμβάνονται στο νόμο 4589/2019

Άρθρο 40 – Διατάξεις για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση·       Θέματα Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π./Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., Αλλαγές στο Π.Δ. 1/2003·       Διευθυντές και οργανικότητα σχολείων·       Οργανικότητα Νηπιαγωγείων, 25 νήπια·       Σύνθεση Δ.Ε.Δ.Α.·       Τμήματα ΈνταξηςΆρθρο 41 – Διατάξεις Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και Γενικής Γραμματείας Δια Βίου ΜάθησηςΆρθρο 42 – Ρυθμίσεις για τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσώνΆρθρο 44 – Μεταθέσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των ειδικοτήτων ΠΕ.06, ΠΕ.11, ΠΕ.79.01 και ΤΕ.16Άρθρο 46 – Τροποποίηση του ν. 3966/2011·       Χορήγηση άδειας έρευνας σε Σχολ. Μονάδες και Κ.Ε.Σ.Υ.Άρθρο 51 – Ρυθμίσεις για τη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων
 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠIΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
·       Άρθρα  53 έως και 63
Άρθρο 64 – Μετατάξεις εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.Άρθρο 65 – Εξουσιοδοτικές διατάξειςΆρθρο 66 – Μεταβατικές διατάξειςΆρθρο 67 – Καταργούμενες διατάξειςΆρθρο 73 – Διορισμός υποψήφιων εκπαιδευτικοί προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π.Άρθρο 74 – Τροποποίηση του π.δ. 79/2017 Αριθμός νηπίων ανά τμήμαΆρθρο 79 – Τροποποίηση του άρθρου 11 του π.δ. 79/2017 – Αλλαγές στο Ολοήμερο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Δ.Σ. – Διατροφική ΑγωγήΆρθρο 80 – Αλλαγές σε Ακαδημαϊκά Τμήματα, Φ.Π.Ψ. κ.α.Άρθρο 81  – Ρυθμίσεις για Αιμοδοτική και Άδεια Εξετάσεων Αναπληρωτών
Βασίλης Βούγιας

Πηγή: http://seepea-stella.blogspot.com

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *